informationstavle
.
Mindesten, set fra S
.
set fra Ø
.

Faktaboks

Kommune
Ringkøbing-Skjern Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
260341
Sted- og lokalitetsnummer
180105-176
Anlæg
Kirke, Middelalder (dateret 1067 e.Kr. - 1535 e.Kr.); Mindesmærke, Nyere tid (dateret 1910 e.Kr. - 1919 e.Kr.); Møntfund, Middelalder (dateret 1300 e.Kr. - 1399 e.Kr.); Kirkegård, Middelalder (dateret 1067 e.Kr. - 1535 e.Kr.); Dige (kirkegård), Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Ejerlav: Mellem-Finderup = Hestkær. Findrup kirketomt. En i øst-vest 8 m lang, i nord-syd 4 m bred plet grønjord, hvorpå er rejst en mindesten med indskrift.

Undersøgelseshistorie

1400
Registrering via historisk dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
1868
Uspecificeret aktivitet - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
1883
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1936
Tinglysning - KUAS, Fortidsminder
1982
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorMål: Længde 7,5 m., bredde 5,5 m. Mindesten med indskriften: "Findorp Kirke laa her". På kampestenssokkel omgivet af indhegning af cementpæle med rester af jernkæde. Stedet burde soigneres lidt: Cementpælene rettes op (hvis de skal bibeholdes), nye kæder på, markering af grænsen for det fredede, en eller anden form for vegetation, som dækker jorden etc. Ejeren interesseret i at få det gjort. August 1986: Der er pløjet skeletdele op. Tag ud og se sammen med museet. Tlf. til 5. kt. De sender, hvad de har. 17.12.86: Borch-Vest siger: "Vi trækker os ud. Det er § 26, altså museet alene". Bevoksning: 1982: Græs
1988
Diverse sagsbehandling - Rigsantikvarens Arkæologiske Sekretariat
1988
Graveaktivitet/land- og skovbrug - Skjern-Egvad Museum
1988
Museal prøvegravning - Skjern-Egvad Museum
1989
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
1991
Museal prøvegravning - Skjern-Egvad Museum
1992
Uspecificeret museal aktivitet - Skjern-Egvad Museum
2002
Registreringsprojekt/ødekirker - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Holstebro Museum
2014
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Holstebro Museum

Mindesmærke

Mindesmærker er erindringssteder over eksempelvis en begivenhed eller en person og består som oftest af en sten med en inskription, der forklarer om anledningen til, at mindesmærket er blevet rejst. Mindesmærker findes overalt i landet og er som regel rejst på det sted, begivenheden fandt sted, eller et sted, som den mindede person havde en tilknytning til. Læs videre her.

Mindesmærker i Danmark

Dige

Dige, bygværk opført med det formål at hindre oversvømmelse af lavtliggende landområder langs kyster, floder, vandløb og søer. Diger opbygges i hovedsagen af finkornede jordmaterialer, som hindrer vandgennemtrængning. I modsætning til dæmninger, der udføres på vanddækket område, står diger på tørt land ved normale vandstandsforhold. Læs videre her.

Møntfund

Skattefund, fund af nedgravede eller bortgemte genstande af guld og sølv eller andre værdier, i Danmark omfattet af lovgivningen om danefæ. Fra tiden ca. 1050-1550 kendes (1999) ca. 330 skattefund fra det nuværende Danmark. Mere end 80% af fundene indeholder mønter, ofte danske – en del af disse fund tillige smykker. Læs videre her.

Middelalder

Middelalderen er betegnelsen for den periode, der følger umiddelbart efter vikingetiden. I løbet af ældre middelalder blev mange af de danske købstæder grundlagt, ligesom der skete en voldsom bebyggelsesudvidelse på landet med etablering af mange nye landsbyer. Hertil kommer etablering af borge og senere herregårde på store og små voldsteder overalt i landet. En del af disse er i dag bevarede som fortidsminder. Det samme gælder eksempelvis en række ruiner af delvis nedrevne bygningsværker både i byerne og på landet samt gravsteder, ødekirkegårde og helligkilder. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links