Jammerbugt Kommunes beliggenhed mellem Jammerbugten og Limfjorden og de mange smukke landskaber har bl.a. bevirket et stort antal fredninger, herunder omgivelsesfredninger til mere end en snes kirker, bl.a. Øland, Vedsted, Biersted, Hjortdal og Gjøl Kirker.

Nærmest samtlige kirkegårde i kommunen ligger omkring middelalderkirkerne. Flere af kirkegårdene er placeret markant i landskabet eller som samlingspunkt i en landsby. De indbyrdes meget forskelligartede placeringer i landskabet giver kirkegårdene hver deres egenart.

Gjøl Kirke har både samhørighed med landsbyen og ligger tæt på Limfjorden. Kirkegården har randtræer og omgives af kampestensdiger. Nordligst ligger en nyere anlagt del.

Hjortdal Kirke ligger ensomt i et åbent overdrevs- og klitlandskab et par kilometer fra Vesterhavet og med kirkesti gennem Svinkløv Klitplantage, der ligger nord for kirken, mod Slettestrand. Kirkegården afgrænses af et lavt stendige og fremstår enkel med få træer og lave hække om gravstederne.

Videre læsning

Læs mere om kultur i Jammerbugt Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Kirkegårde