Odense Assistens Kirkegård fra 1811, anlagt af kgl. haveinspektør Hans von Müller, uden for byens Vesterport, afspejler Odenses by-, kultur- og personhistorie gennem mere end 200 år. Korsløkke Kirkegård ved Vor Frelsers Kirke fra 1908, udvidet i 1943 efter plan af kirkegårdsinspektør O. Raahauge-Askegaard, har et traditionelt gravrum og en egelund og rummer dertil en muslimsk afdeling. Fredens Kirkegård fra perioden 1920‑35 er tegnet af landskabsarkitekt Peter Wad. Det er en geometrisk opdelt kirkegård, hvor et langt, smalt rum afgrænses af lind.

Risingskirkegård fra 1953 også efter plan af Raahauge-Askegaard var beregnet som aflastningskirkegård for Fredens Kirkegård. Kirkegården har i dag store ubenyttede dele og rummer tillige en muslimsk afdeling. I Kohaveskoven er der fra 2014 en uindviet begravelsesplads til nedsættelse af urner i en plantning af ask, ahorn og eg. Tornbjerg Urnekirkegård fra 2007 ved Charlotte Skibsted Landskabsarkitekter i samarbejde med Fogh & Følner Arkitekter består af en stor egelund med forskelligt udformede urnegravpladser.

Kommunen har en snes landsbykirkegårde, alle på nær en med omgivelsesfredninger. Kirkegårdene omgives oftest af stendiger, hække og randtræer. Enkelte ligger ud til åbne marker eller i udkanten af mindre landsbyer, fx Brændekilde, Fangel og Ubberud Kirkegårde.

En allé af hestekastanjer fører op til Stenløse Kirkegård, der ligger i et usædvanlig helstøbt kulturmiljø. Kirken ses højt på en græsbanke, og den gamle del af kirkegården omgives af gamle randtræer og et stendige, der følger bakketoppens runde form. Der er udsigt til åbne marker. Kirkegården er udvidet flere gange ved landskabsarkitekt Marcel Crutelle. Den store, trærige præstegårdshave ligger op til kirkegården, og den lange indkørsel flankeres af smukke hække.

Mange kirkegårde ligger i udbyggede landsbyer og med veludførte udvidelser, bl.a. Bellinge, Paarup og Sanderum Kirkegårde. Det gælder også Næsbyhoved-Broby Kirkegård, hvor den seneste udvidelse fra 2001 ved landskabsarkitekt Marcel Crutelle har plantninger af ege- og asketræer og gravrum indrammet af høje bøgehække.

Videre læsning

Læs mere om kultur i Odense Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Kirkegårde