Danmarks Jernbanemuseum i Odense har til huse i en remise med 21 spor ved Odense Banegård Center. Museet åbnede i 1975 med samlinger tilbage fra jernbanens begyndelse i 1847. Desuden kan museumsgæster stige ombord på damptoget ODIN, der er en kopi af Danmarks første lokomotiv.
.
I jernalderlandsbyen Odins Odense kan man tage på udflugt til fortiden. Her udspiller jernalderen og vikingetiden sig for øjnene af én, og man får bl.a. indblik i traditioner og håndværksaktiviteter. Landsbyen består af rekonstruerede huse, der alle er i brug og fungerer som i oldtiden. I sommerferien kan man leve som en jernalderfamilie i en uge, hvor mobiltelefon og internetforbindelse udskiftes med melkværn og ildsted.
.
Møntergården – Museum om Odense og Fyn består af både ældre og nyere bygninger. Her ses udstillingsbygningen fra 2013 af Frank Maali og Gemma Lalanda. Bygningens farver er valgt med udgangspunkt i det historiske miljø, og arkitekterne vandt Farveprisen i 2014 for nybyggeriets vellykkede farvesætninger.
.

Den selvejende institution Odense Bys Museer samler de tidligere kommunale museer i Odense. Museet har ansvar for nyere tids historie i kommunen samt det arkæologiske ansvar for Odense, Assens, Middelfart og Nordfyns Kommuner. Museet fik sin spæde start omkring år 1800 med bl.a. godsejer ved Sanderumgård Johan Bülows samling af fynske oldtidsfund, som i 1860 blev udstillet på Odense Slot. Det var dog først i 1885, at Odenses apoteker og byrådsmedlem for Højre Gustav Lotze kunne indvie den nye museumsbygning i Jernbanegade, hvor samlingerne blev udvidet med bl.a. kunst og naturhistorie under navnet Museum Civitatis Othiniensis (Odense Bys Museum), fra 1904 Fyns Stiftsmuseum.

Eiler Rønnows Gård og H.C. Andersens Hus blev købt af Odense Byråd i hhv. år 1900 og 1905 og restaureret med statsmidler af kgl. bygningsinspektør Vilhelm Petersen. I Eiler Rønnows Gård åbnede i 1910 Fyns Folkemuseum med genstande fra Odenses købstadshistorie og Fyns landsbyhistorie. På initiativ af Knud Lehn Petersen, der i 1929 overtog faderens stilling som kgl. bygningsinspektør, købte byrådet i 1930 Falk Gøyes Gård i Overgade. Bygningen blev 1934‑35 en del af en storstilet plan for et levendegjort købstadsmuseum i Møntestræde med flere af Odenses ældre købstadshuse, som skulle flyttes hertil. Først i 1941 blev en mindre udgave af planen en realitet under navnet Møntergården. Museumskarréen bestod af Falk Gøyes Gård med sidebygning og Eiler Rønnows Gård, som var flyttet til Møntestræde. Østerbyes Gård og Pernille Lykkes Boder blev del af museumskarréen i hhv. 1945 og 1955, mens Den Fynske Landsby åbnede i 1946. Det var efterfølgende småt med afsatte midler til flytning af huse. Med tiden ændredes museums- og bevaringsidealer, og mange historiske huse i Odenses indre by nåede at forfalde eller blive fatalt ombygget. Da gadegennembruddet indledtes i 1959, var der hverken vilje i byrådet eller på museet til at flytte de historiske huse, som i stedet blev nedrevet. I 2013 indviedes en tilbygning til Møntergården, som gav plads til arkæologiske udstillinger. Samtidig overførtes flere kunstgenstande og Fyns Kunstmuseum til Kunstmuseet Brandts, og Mediemuseet (tidligere Danmarks Grafiske Museum) indgik i Odense Bys Museer. Størstedelen af Mediemuseets samlinger og arbejdende trykmaskiner står dog siden udflytningen i slutningen af 2018 på magasin.

Odense Bys Museer driver også Carl Nielsens Barndomshjem i Nørre Lyndelse, der åbnede i 1956, samt Carl Nielsen Museet fra 1988 i Odense Koncerthus, som nyindrettes i 2022. Med penge fra Thomas B. Thriges Fond kunne Odense Bys Museer i 2007 åbne en udstilling om Thomas B. Thriges Fabrikker i den til formålet renoverede Thriges Kraftcentral med funktionsdygtig dieselmotor, som startes en gang om måneden. Danmarks Jernbanemuseum fik sin spæde start fra ca. år 1900 med uorganiserede indsamlinger af udgået jernbanemateriel blandt ansatte i De danske Statsbaner (DSB) i København. Efter forgæves forsøg på at finde en passende DSB-grund i København åbnede DSB Jernbanemuseum i remisen ved Odense Banegård i 1975. Museet var ejet af DSB indtil slutningen af 2016, hvorefter det er blevet drevet af en fond med bestyrelsesmedlemmer udpeget af DSB, Banedanmark, Syddansk Universitet (SDU). Museet har siden ca. 1988 haft stor succes med at tilbyde ture i veterantog og ODIN, en replika af Danmarks første lokomotiv, som bl.a vedligeholdes og styres af en stor gruppe frivillige togentusiaster. Der har kørt veterantog siden 1976, men i det nuværende museumsregi siden ca. 1988.

Fyns Militærhistoriske Museum grundlagdes i 1983 som en samling af historiske genstande fra Fynske Livregiment og genåbnede i 2020 i den tidligere Odense Kaserne med udstillinger om fynsk militærhistorie. Jernalderlandsbyen Odins Odense begyndte som et arbejdsløshedsprojekt på Næsby-Paarup Ungdomsskole i 1973 og med inspiration fra Historisk- Arkæologisk Forsøgscenter, nu Sagnlandet Lejre, i Lejre Kommune. I 2017 overtog en forening det historiske værksted fra kommunen. Den privatejede samling af mode og interiør fra 1900-tallet, Tidens Samling i Kulturmaskinen i Brandts Klædefabrik, blev grundlagt af kostumier Annette Hage i 1992 og drives i dag af datteren Cæcilie Ning Hage med støtte fra Odense Kommune. Odense Bunkermuseum (stiftet 2013), indrettet i en atomsikret bunker fra 1954, skildrer den kolde krig i Odense Kommune.

Videre læsning

Læs mere om kultur i Odense Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Kulturhistoriske museer og kulturarv