Slotsbanken Næsbyhoved kan besøges i bydelen Næsby ved Odense Havn i den nordlige del af byen. Af den kongsgård, som blev opført i 1300-tallet, er intet bevaret, alene de store jordværker er synlige i dag.
.
.

I Odense Kommune findes otte middelalderlige voldsteder, heriblandt det imponerende voldsted efter det kongelige Næsbyhoved Slot. Alle voldstederne har efterladt sig spor i landskabet, dog er store dele af de oprindelige anlæg i Seden, ved Volderslevgård og Kærbygård sløjfet og udjævnet. Knap halvdelen af voldstederne må endvidere betegnes som herregårdspladser fra den senere del af middelalderen.

Middelalder

I bydelen Næsby i den nordlige del af Odense ligger Næsbyhoved Slotsbanke. I dag er der ingen bygningsrester tilbage, og der vides kun lidt om slottets udseende.

I engen nordvest for Næsbyhoved findes voldstedet Gåseholmen, en lav og kunstigt opbygget banke på 32 x 26 m. En mulig tolkning af det lille voldsted er, at det er identisk med væbneren Henrik Pedersens Næsbyhoved, dvs. forgængeren for det kongelige Næsbyhoved.

Videre læsning

Læs mere om kultur i Odense Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Herregårde og voldsteder