Myla Oracion er au pair hos en odenseansk familie. Hun hjælper til med børnepasning og husarbejde og får kost, logi og lommepenge i betaling af sin værtsfamilie.
.
Malkekøerne er opstillet på rad og række for med godt huld og fast yver at vise sig fra deres bedste side under bedømmelsen på Det Fynske Fællesskue i 1964. Også dengang var dyrskuet et tilløbsstykke og gav mulighed for land- og byboere at mødes i uformelt og festligt lag.
.
I Eventyrhaven nærstuderer besøgende til Odense Blomsterfestival 2019 en af årets dekorationer, der fortolker temaet På tidsrejse: med tiden i centrum. Festivalen, der årligt besøges af mere end 200.000 gæster, har hvert år et særligt tema, der kombinerer blomster med kultur, kunst og underholdning for store og små.
.
Spis! Odense Food Festival fejrer sine fem år med en fynsk fødselsdagsbrunsviger på spisestedet Anarkist Beer & Food Lab i Odense i september 2019.
.

Legenden om kong Knud den Hellige har fortsat stor fortællekraft i Odense. En afbildning af ham er fundet på et af byens seglaftryk fra 1460. Fra omkring samme tid blev der hvert år på Knud den Helliges dødsdag d. 10. juli afholdt et stort Sankt Knuds Marked, kaldet Knudsmarked, som fandt sted helt frem til midten af 1900-tallet. På en mark ved Assenbølle ligger en sten, hvor det siges, at Knud hvilede sig på flugt fra oprørerne, og som endnu skulle bære aftryk heraf. Når folk drog til Knudsmarked, kastede de for lykkens skyld små sten efter den.

I belægningen foran Odense Domkirke, Sankt Knuds Kirke, er bevaret en sten med et lille hul, hvortil et sagn om en ung jomfru er knyttet. Sagnet fortæller, at hun blev forfulgt op i kirketårnet af svenske soldater, og for at redde sin dyd kastede hun sig ud herfra. Mærket i stenen siges at være aftrykket fra hendes fod.

Den nordfynske sagnfigur Palle Jæger er en videreudvikling af den nordiske sagnhelt fra Fyn, Palnatoke. Palnatoke skulle ifølge fortællingerne, som var udbredt på Fyn i 1800-tallet, være begravet i gravhøjen Palles Høj ved landsbyen Åsum nær Vollsmose. Højen er dog for længst pløjet væk.

Odense kongelig privilegerede borgerlige Skyttelaug, stiftet med inspiration fra København i 1704, står bag en af Odenses ældste traditioner: skyttelaugsfesten i juni med eksercits foran rådhuset, optog til skydebanen i Ansgar Anlæg og fest på rådhuset. Arrangementet samler typisk hvert tredje år ca. 500 af Odenses virksomhedsejere, erhvervsledere, journalister, politikere og byens borgmester.

Gartnerierne i Stige har været med til at gøre mors dag til en stor fest i Odense. I 1950’erne og -60’erne blev dagen fejret med store blomsterinstallationer på gartnerier, bl.a. for at lokke kunder til. Siden 1999 har gartnerierhvervet og erhvervsskolerne i området samt kommunen med støtte fra bl.a. Odenses mange blomsterforretninger arrangeret Odense Blomsterfestival, hvor et utal af store og små blomsterdekorationer opsættes i Odense.

Julen fejres i kommunen med en lang række traditioner. I 1925 opstillede Frelsens Hær i Odense det første juletræ med elektrisk lys på Flakhaven med det formål at indsamle penge og tøj. Frelsens Hær afholdt juletræstændingen indtil 1970’erne med støtte fra andre filantroper. Derefter overtog kommunen og handelsforeningerne (senere samlet i City Odense) traditionen. Løbeklubben Korup Motion grundlagde i ca. 2010 en tradition, hvor løbere fra Odense og omegn løber ind til Flakhaven for at danse om juletræet. I 1942 blev det første luciaoptog i Odense afholdt af Dansk Kvindesamfunds lokalafdeling. Fra 1944 blev optoget arrangeret af den lokale afdeling af Foreningen Norden i Odense, der var stiftet i 1939 og i 1946 fik en venskabsforening i den svenske by Norrköping. Foreningen Norden og luciaoptog oplevede massiv popularitet i Danmark under og efter Besættelsen, særligt i Odense. Efter Befrielsen blev det en skik, at den lokalt kårede luciabrud og terner fra hhv. Odense og Norrköping deltog i hinandens optog, og at borgmesteren tændte lysene i luciabrudenes kranse. Op til jul har Odense Marcipan siden 1970’erne fremstillet marcipanbrødet Dronningebrød, som i begyndelsen blev leveret specielt til dronning Ingrid og siden til Margrethe 2.

Brunsviger

Brunsviger har formentlig rødder tilbage til en farinstrøget udgave af den nordtyske fladformede gærbrødskage buttereller zuckerkuchen, som højst sandsynlig er opkaldt efter eller har oprindelse i byen Braunschweig. Den første kendte kilde, der omtaler brunsviger på Fyn, er en annonce fra en Odensebager i 1829. Efter 2. Verdenskrig begyndte bagerne i Odense at sælge en kagemand af brunsviger, brunsvigermand, som blev populær til børnefødselsdagene i Odense fra 1960’erne og frem. Betegnelsen fynsk brunsviger blev første gang benyttet omkring 1954 i en opskrift på melposerne fra AMO. AMO-varemærket er en forkortelse for Amerikansk Mel Odense, lanceret i 1928 af Dampmøllen Victoria.

Det har siden ca. 1970 været populært at fejre indvielser og jubilæer i Odense med en rekordstor brunsvigermand, og fra ca. år 2000 begyndte bagerne på Fyn at sælge rundstykker eller franskbrød med brunsviger som fyld, runner med brunner. Konkurrencen Danmarks Bedste Brunsviger er siden 2016 blevet afholdt på Odense Rådhus.

Det fynske dyrskue

Siden 1882 har de fynske landboforeningers fællesorganisation, Centrovice, og Fyns ældste landboforening, Patriotisk Selskab, afholdt Det Fynske Dyrskue, som er Danmarks ældste dyrskue. Allerede i 1810 samledes bl.a. de fynske herremænd, som ønskede at fremme fynsk hjemmeproduktion, i Patriotrisk Selskab, der i 1832 afholdt det første fynske dyrskue på eksercer- og markedspladsområdet Heden ved det nuværende Ansgar Anlæg.

Op gennem 1800-tallet steg antallet af lokale landbrugsforeninger og dyrskuer betydeligt, og med stiftelsen af De Samvirkende Fynske Landboforeninger (i dag: Centrovice) fik Patriotrisk Selskab samlet næsten alle landboforeninger på Fyn under sig. Det udmøntede sig bl.a. i afholdelsen af det første samlede dyrskue på Fyn, Det Fynske Fællesskue, i 1882. Med tiden fik de mellemstore landmænd på Fyn dog større magt, og i 1902 fik de gjort fællesorganisationen uafhængig af Patriotisk Selskab.

Det Fynske Fællesskue udviklede sig efterhånden til en folkefest med bl.a. tombola og senere tivoli. Fra 1953 kom der også et børnedyrskue til, hvor børn kan fremvise deres kæledyr som en fast del af dyrskuet. For at få mere plads rykkedes dyrskuepladsen og dens bygninger i 1961 til den nuværende placering syd for Kløvermosevej (O2) i Odense. I 2020 havde pladsen ca. 50 faste bygninger og et årligt besøgstal på ca. 50.000. Siden 2014 har et marked med lokale fynske rå- og fødevarer også været en del af skuet. I de lange perioder mellem dyrskuerne bruges pladsen bl.a. til fodbold, Grøn Koncert, cirkus og tivoli.

Au Pairer og Hunderupkvarteret

En stor andel af de unge filippinske kvinder, som siden ca. år 2000 har opholdt sig i Danmark som au pairer, bor hos familierne i Hunderupkvarteret i Odense. Antallet af au pairer i Odense er i årene 2008‑16 steget til det dobbelte fra cirka 30 til godt 60. Foruden Hunderupkvarteret bor nogle også i boligkvartererne sydvest for Odense Zoo og i Skibhuskvarteret. De store patriciervillaer i Hunderup er opført af Odenses velhavende forretningsmænd, som ønskede et hus i det naturskønne område langs Odense Å. Hunderup har den største gennemsnitlige husstandsindkomst, de dyreste boligpriser og nogle af de største boliger i Odense Kommune. Familierne i Hunderupkvarteret er således nogle af de få familier på Fyn, som har økonomi og boligareal til at kunne leve op til de høje krav til værtsfamilier. Værtsparrene bruger ofte au pairordningen serielt, hvor en au pair afløser en anden. De kommer oftest som kædemigranter, hvor søskende og kusiner følger hinanden. Kvinderne tager til messe i Sct. Albani Kirke, hvor de udgør knap en tredjedel af kirkegængerne.

Videre læsning

Læs mere om kultur i Odense Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Dagliglivsfortællinger

Se alle artikler om Traditioner og fortællinger