Breakdanserne Vinh Quang Nguyen med kunstnernavnet bboy Sapa (tv.) og Inwoo Park øver på dansescenen ved Café Siesta i Eventyrhaven. Vinh Quang Nguyen, der underviser i breakdance hos Allingham Dance Team i Odense, træner til OL i breakdance i Paris 2024.
.
På grund af coronarestriktioner mødtes Café Paraplyens gæster i 2020 udenfor til fællesskab og snak. Caféen lægger stor vægt på et alkoholfrit miljø, og de frivillige medarbejdere udfører socialt arbejde, hvor interessen og omsorgen for den enkelte er i centrum.
.
Til DGI’s forårsopvisning i Paarup Hallerne i marts 2018 samledes gymnastikudøvere i alderen 16‑99 år for at dele glæden ved gymnastik og vise, hvad holdene havde arbejdet med hen over vinteren.
.
OB’s officielle fanklub De Stribede er på plads til 3F Superliga-fodbold mod AGF på Nature Energy Park i Odense d. 20. september 2019. Fanklubben holder til på den tribune, der tidligere blev kaldt Stiften, men som i 2017 skiftede navn til Richard Møller Nielsen Tribunen som en hyldest til en af klubbens største personligheder. De Stribede samarbejder med andre fangrupperinger i Odense og står bl.a. for at arrangere busture til OB’s udebanekampe.
.
Thorvald Ellegaard Arena er ganske enestående en overdækket kombineret cykel- og atletikbane. Inderkredsen udgøres af en 200 m lang løbebane, mens yderkredsen er en 250 m lang træbane til cykling, dvs. banerne overholder de officielle internationale mål. Gulvet i midten benyttes til sprint-, spring- og kastediscipliner.
.
Der er stor koncentration hos Viktor Axelsen til en af de indledende kampe under Denmark Open i Odense i oktober 2019. Han måtte dog se sig slået i semifinalen. Trods det er Axelsen stadig den danske badmintonspiller, der har vundet flest forskellige store turneringer. Axelsen har således vundet både VM, EM, Thomas Cup, All England og hold-EM.
.

Odense Kommunes foreningsliv udmærker sig særligt på ungdoms- og aftenskoleområdet. Aftenskolerne spænder lige fra de store landskendte skoler som AOF til små lokale som DOF Korup-Ubberud. Foreningslivet spiller en central rolle i kommunens bydels- og landdistriktspolitik samt integrationspolitik i især bydelen Vollsmose. Odense Havnekulturfestival har siden 2006 været arrangeret af Odense Kommune for at støtte udviklingsplanerne for Odense Havn, herunder Byens Ø og foreningerne på fritids- og kulturområdet.

Idrætsforeninger og idrætsliv

Selv om Odense Kommune har 50 større idrætshaller og otte svømmehaller, er der ligesom i andre bykommuner i Danmark mindre plads til foreningsidrætten pr. indbygger. Odense Kommune har dog væsentlig flere idrætsfaciliteter end Københavns Kommune pr. indbygger og et gennemsnitligt antal fodboldbaner, små idrætssale og rideanlæg. Som i andre bykommuner har Odense Kommune mange kommunale anlæg og store udgifter til renovering af disse. Den lokale rulleskøjte- og skaterforening fik i 1997 kommunal støtte til at etablere Skt. Jørgens Skatepark (renoveret 2017). Siden ca. 2004 har kommunen stået for etablering af en række bevægelsesrum i byen, fx idrætslegepladsen i Vollsmose i 2004, havnepladsen ved Odense Havn i 2006, to legegader i 2010, legeruten med fitness- og legepladser langs Odense Å i årene 2013‑14 samt multibanen (2012) og skaterbane (2018) på Odense Havn. Der er i 2020 flere parkour- og skaterbaner pr. indbygger i kommunen end landsgennemsnittet. Cirka 80 % af alle folkeskoleelever cykler i skole i Odense Kommune, bl.a. på baggrund af en tradition for trafikundervisning i skolen, som går tilbage til 1950’erne.

Forstæderne i kommunen har hver deres idrætsforening. Den største af disse er Fjordager Idrætsforening, stiftet i 1972 ved fusion af foreningerne i Seden og Agedrup. Fjordager har bl.a. haft succes med deres bredde- og elitegymnastikhold, lokale engagementer og fleksible træningstider.

På baggrund af den store arbejdsløshed i 1980’erne tog Dansk Arbejder Idræt (DAI) i 1983 initiativ til det første forsøgsprojekt »idræt og motion i dagtimerne« i Odense, som henvendte sig til alle, som havde fri i dagtimerne. Samvirkende Idrætsklubber i Odense (SIKO), som siden stiftelsen i 1945 har arbejdet for flere og bedre idrætsfaciliteter i kommunen, drev i perioden 1986‑2001 Idrættens Daghøjskole i den lukkede Bolbro Skole. I 2004 blev de tidligere skolelokaler renoveret, og Ældreidrættens Hus indrettedes med støtte fra Socialministeriet. Huset drives af Ældrerådet i samarbejde med SIKO, der i sin nuværende form kan føre sin historie stilbage til 1960. Hos de ældre i kommunen er kegler en populær idrætsgren.

Der er lang tradition for, at de kommunale ungdomsskoler samarbejder om at få flere unge ind i idrætsforeningerne og kulturtilbud, bl.a. for at sænke ungdomsarbejdsløshed og ungdomskriminalitet, som i økonomiske krisetider har været høj i kommunen.

Fodbold, squash, styrketræning, triatlon, volleyball, bowling, dans, hockey, judo/jiu-jitsu, klatring og taekwondo har større popularitet i Odense Kommune end på landsplan. I 1978 lykkedes det erhvervsmanden Oluf Jørgensen med inspiration fra England at få etableret klubben Odense Squash Club (OSC) og i 1980’erne squashcenteret med ni baner på Nyborgvej i det østlige Odense. Klubben vandt i perioden 1990‑2005 adskillige mesterskaber. I 2006 kunne klubben indvie det nye Odense Squash Center på den gamle kasernegrund. Odenses ældste og største fitnesscenter og vægtløftningsklub, Odense Bodybuilding Club på Rugårdsvej, blev dannet som en forening i 1973 i en kælder på Risingsvej. Klubben, som vandt en række mesterskaber i 1980’erne og 1990’erne, har sat sit præg på fitnesskulturen i Odense, som i mange år var præget af foreningsbaserede fitnesscentre frem for kommercielle fitnesskæder. Den ældste bowlinghal på Fyn fra 1976 ligger i Odense. Den største bowlingklub er Trippel Bowlingklub (stiftet 1993), som har haft succes med at skabe et socialt fællesskab for personer, som ikke umiddelbart passer ind i de traditionelle idrætsforeninger.

Danmarks største foreningskollektiv, Odense Sportscentrum, har rødder tilbage til Odense Kaserne i 1950’erne, hvor fire kampsports- og vægtløftningsklubber fandt sammen om at indrette lokaler. I 2015 samlede de fire klubber hele 20 kampsports- og danseklubber m.m. om at indrette idrætslokaler i et nedlagt lagerbutiksområde ved en af Odenses indfaldsveje. Opvisnings-, line-, square- og folkedans er populære i kommunen og har lange traditioner, fx Højbystævnet, der eksisterede i perioden 1978‑2018.

Fodbold har været og er fortsat yderst populært i kommunen. Der er 52 foreninger, som udbyder fodbold, og de største er Dalum Idrætsforening og OB. Derudover er der en del fodboldklubber for særlige etniske grupper, fx den tyrkiske fodboldklub FC Avrasya (stiftet 1993). En række motionsløb i Odense genererer overskud til idrætsforeningerne, herunder Eventyrløbet (grundlagt 1978), som er Fyns største firmafest. Løbet sikrer hvert år et stort overskud til Odense Gymnastikforening (stiftet 1880).

Idrætsforeningerne har også været en aktiv del af integrationspolitikken, især i bydelen Vollsmose, hvor færre er medlemmer af en idrætsforening. Vollsmose Boxing (stiftet 1999) var en af de første idrætsforeninger, som havde succes blandt bydelens unge. Det fondsstøttede projekt Get2sport har siden 2005 haft succes i Vollsmose, bl.a. med at opbygge et taekwondohold med en stor andel piger med indvandrerbaggrund og i forhold til at få bydelens fædre til at engagere sig som ledere og trænere i de lokale fodboldklubber.

Kulturhuse

Kulturhusene lægger særlig vægt på det stærke samarbejde med ungdomsklubberne i kampen mod kommunens til tider store ungdomsledighed. Odenses første store kommunale kulturhus, Badstuen, lå fra 1971 i den gamle kommunale badeanstalt på Østre Stationsvej. Det var oprettet som fritidscenter, men udvikledesig til et kulturhus med en række åbne værksteder, møde- og øvelokaler, spillested og café med mange aktiviteter målrettet unge arbejdsledige og socialt udsatte borgere. Efter lukning og frasalg af Badstuen i 2008 flyttede de fleste aktiviteter og værksteder, fx det populære lerværksted, ind i en nyopført bygning ved siden af Brandts Klædefabrik. Her blev de en del af det nye kulturhus, som åbnede under navnet Kulturmaskinen i 2009. Samme år kunne udendørsscenen i det nye gårdrum Farvergården og spillestedet Frølageret i frøfirmaet Dæhnfeldts tidligere administrationslokaler indvies. Begge drives af Kulturmaskinen sammen med det andet koncertsted i Brandts Klædefabrik, Magasinet fra 1989.

Ved Odense Havn ligger Nordatlantisk Hus (oprettet 2013), der er et samarbejde mellem Odense Kommune og Det Grønlandske Hus Odense. Sidstnævnte blev oprindelig oprettet 1973‑74 i bydelen Vollsmose under navnet Grønlænderhuset. Flere af byens kvarterer har kulturhuse, der er oprettet som en del af kvarterfornyelsesprojekter, fx Skibhus 17:48 og Bolbro Brugerhus. I Højby ligger Bakkegården (oprettet 1988). Østre Kulturcenter huser bl.a. Odense Musikskole, Korsløkke Ungdomsskole og Skt. Jørgens Hallen. Korup Kultur- & Idrætscenter (opført 2013) kombinerer idrætshal, café og bibliotek.

Social frivillighed og væresteder

Frivilligcenter Odense, der blev stiftet som forening i 1990, formidler kontakt mellem kommune, foreninger og frivillige på det sociale område. En af kommunens ældste lokale frivillighedsforeninger er Odense Værnehjem, som åbnede i 1890 med filantropen Alfriede Schmidts om drivkraft i samarbejde med Foreningen til Værn for enligt stillede Kvinder. Børnehjælpsdagen blev afholdt i Odense fra 1904 og indtil ca. 1965 med store indsamlingsoptog igennem byen. Også i 1904 oprettede en gruppe odenseanske skolelærere Foreningen Opad til støtte for byens skolebørn. I begyndelsen etablerede foreningen skolehaver, men siden 1911, hvor foreningen arrangerede den første feriekoloni, har feriekolonier været i centrum. I perioden 1948 til 1985 var de kommunalt regulerede pølsevogne forpligtede til at aflevere en mindre afgift pr. solgt pølse til foreningen.

Indre Mission har siden omkring år 1900 ydet et stort socialt arbejde i Odense Kommune, og meget af hjælpearbejdet er fortsat knyttet til Indre Mission og folkekirken. Det gælder fx børneinstitutionen Birkelund, som blev grundlagt i 1920, da Ungdommens Vel (i dag: KFUMs Sociale Arbejde) købte en gammel gård og indrettede den til Odense Lærlingehjem. Også Café Paraplyen fra 1989 og Reden Odense fra 1990 står hhv. KFUMs og KFUKs Sociale Arbejde bag. Café Exit er tilknyttet menighedsrådet i Sankt Hans Kirke, mens et herberg og tre varmestuer er drevet af Kirkens Korshær. Både Danmission, Kirkens Korshær, KFUM, Røde Kors, Blå Kors Danmark og Folkekirkens Nødhjælp har genbrugsbutikker i kommunen.

Mange odenseanere er engagerede i sociale fællesskaber med flygtninge og tilflyttere, fx Venligboerne og 2 Timer om Ugen, gennem frivilliggrupper eller i Dansk Flygtningehjælp og Røde Kors. Det kommunalt ejede foreningsdrevne Seniorhus Odense fra 2011 blev oprettet på initiativ af Ældrerådet Odense, tre lokalråd og en række lokale ældreforeninger. Huset rummer bl.a. café, motionsrum og metal- og træværksted. Ældre Sagen og Menighedsplejen Odense tilbyder aflastnings- og vågetjeneste.

Sporten i Odense

Sammenlignet med andre store byer i Danmark fik Odense sent sit første stadion. Det skyldtes især modstanden mod stigende kommunale udgifter fra de konservative, som havde magten i byen frem til 1937. Odense Stadion og Odense Atletikstadion er begge opført af kommunen i 1941 i forstaden Bolbro, som siden har været byens idrætslige midtpunkt. Her ligger også Thorvald Ellegaard Arena (tidligere Odense Cykelbane, opført 1948, ombygget med tilføjelse af atletikbane 2015), Odense Idrætshal (opført 1967 og renoveret 2008) og Odense Isstadion (opført 1976, udvidet 1999).

De fire stadioner i Odense Idrætspark er fortsat kommunalt ejede, men tribuner og navne er solgt til klubberne og deres sponsorer. Den fynske erhvervsmand Niels Thorborg, som har haft aktiemajoriteten i Odense Boldklub A/S siden ca. år 2000, var en af initiativtagerne til fusionen af boldklubben og Odense Congress Center i 2006, som siden er blevet drevet under det Thorborgejede firma Odense Sport & Event A/S. Selskabet opførte i 2007 sports- og koncertstadionet Arena Fyn. Arenaen, der siden 2019 har båret sponsornavnet Jyske Bank Arena, ligger i tilknytning til Odense Congress Center.

Fodbold

Odense Boldklub blev stiftet 1887 som Odense Cricketklub, men skiftede i 1889 navn til Odense Boldklub, da der kom fodbold og tennis på programmet. OB er både historisk og aktuelt øens førende fodboldklub med 75 sæsoner i den bedste række. Klubben har vundet tre danske mesterskaber i hhv. 1977, 1982 og 1989 og yderligere 14 medaljer (seks af sølv og otte af bronze) samt fem pokaltitler. Internationalt leverede OB sin største bedrift i 1994, da klubben efter sejre over Flora Tallinn fra Estland, Linfield fra Nordirland og Kaiserslautern fra Tyskland skabte »miraklet i Madrid« ved at eliminere Real Madrid i 3. runde af UEFA Cuppen med en 2‑0- sejr på Estadio Santiago Bernabéu i den spanske hovedstad.

OB har siden 1942, hvor fynboen Svend Jørgen Hansen fik debut på fodboldlandsholdet, og indtil 2020 haft 46 spillere på herrelandsholdet samt et stort antal på kvindelandsholdet. Richard Møller Nielsen fra Ubberud uden for Odense blev folkekær, da han som landsholdstræner ledte Danmark til guldet i EM-slutrunden i 1992. Møller Nielsen havde hele sin spillerkarriere i OB (1955‑62) og var senere træner for OB’s mesterhold i både 1977 og 1982, da målmanden Lars Høgh spillede nogle af sine 817 førsteholdskampe, hvilket er suveræn klubrekord. OB’s kampe i Superligaen på Odense Stadion er Odenses største tilskuerevent med et gennemsnit på 6.900 tilskuere pr. kamp i 2018/19-sæsonen.

Ud over OB har kun B1909 hentet mændenes fodboldmesterskab til Odense, hvilket skete i både 1959 og 1964, mens B1913 er det eneste andet hold fra Odense, der har spillet i den bedste række. Både B1909 og OB har vundet det danske mesterskab for kvinder, hhv. fem og to gange. Odense Q, som brød ud af OB i 2016, er Fyns bedste kvindehold og holder i 2021 til i 3F Ligaen og Kvindeserien.

Håndbold, ishockey og volleyball

Kvinderne i Odense Håndbold har haft mere succes og vandt sølv i hhv. 2018 og 2020 og bronze i 2019 i Damehåndboldligaen. Kvindeholdet blev etableret i 2009 ved køb af eliteafdelingerne i Odense og GOG og har hjemmebane i Odense Idrætshal. IF Stjernen er den eneste kvindeklub fra Odense, der har vundet et håndboldmesterskab (1986). Også hos mændene har en Odenseklub, Tarup HK, i 1954 været dansk mester.

Sølv er det bedste resultat i ishockey for Odense Bulldogs, der har vundet sølv i hhv. 2002, 2003 og 2012. Odense Bulldogs er førsteholdet i Odense Ishockey Klub (stiftet 1978) og har hjemme i Odense Isstadion. Volleyball er derimod den sportsgren, hvor Odense har vundet mest inden for holdidræt. Boldklubben Marienlyst har ni gange i perioden 2005‑17 vundet mændenes danske mesterskab, mens tre Odenseklubber har vundet kvindernes mesterskab: Bokma Odense (1971‑73, 1975), DHG Odense (2000‑04) og Fortuna Odense Volley (1992, 2006‑08 og 2010).

Spydspidser og store sportsevents

Cykelrytteren Thorvald Ellegaard, der vandt VM seks gange i begyndelsen af 1900-tallet, har haft stor betydning for cykelsportens udbredelse i Odense samt for den tidligere cykelbane i FruensBøge, der eksisterede 1894‑1910. Verdensmestrene i banecykling Kaj E. Jensen, Peder Pedersen og Alex Rasmussen begyndte alle tre deres karrierer på Odense Cykelbane (nuværende Thorvald Ellegaard Arena). Cykelløbet Fyn Rundt blev afholdt første gang i 1894 af den lokale cykelklub i Odense.

Frem Odense har fostret flere af Danmarks bedste kvindelige svømmere, bl.a. europamesteren Rikke Møller Pedersen, der siden 2013 har været indehaver af verdensrekorden i 200 m brystsvømning. I perioden 1987‑2020 har Frem Odense vundet det danske mesterskab i vandpolo 27 gange, heraf 24 gange med Torben Harder på holdet. Det gør ham til rekordholder med flest danske mesterskaber i en holdsport.

Fyens Stiftstidende har siden 1950 hædret Årets Sportsnavn på Fyn. Prisen er bl.a. modtaget af sejleren Dorte O. Jensen, speedwaykøreren Nicki Pedersen og bueskytten Maja Jager, som alle har været verdensmestre.

Odenses handels- og industriforening, Erhverv Fyn, oprettede i 1999 Sport Event Fyn, som arbejder for at få store sportsbegivenheder til Odense og resten af Fyn. I 2018 blev ITU Duathlon World Championships gennemført i Odense, Svendborg og Middelfart. Maratonløbet HCA Marathon har siden år 2000 lagt beslag på Odenses gader. Ifølge magasinet Runners World var HCA det maratonløb i verden, der i 2019 havde den hurtigste gennemsnitstid for alle deltagere. Den største årligt tilbagevendende internationale sportsbegivenhed i Odense er badmintonturneringen Denmark Open, der hvert år siden 2007 er blevet afviklet i Odense Idrætshal. Odense Badminton Klub (stiftet 1935) har fostret flere store badmintontalenter, heriblandt Viktor Axelsen, der bl.a. har vundet VM i herresingle i 2017 og den prestigefyldte All England-turnering i 2020.

Videre læsning

Læs mere om kultur i Odense Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Foreninger og frivillige