Krarup bro, sydside set fra sydvest
.
Indløbet set fra nord
.
Krarup bro, nordside, set fra nordvest
.

Faktaboks

Kommune
Faaborg-Midtfyn Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
391614
Sted- og lokalitetsnummer
090416-22
Anlæg
Bro, Nyere tid (dateret 1661 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Umatr. vej, bro nr. 212-8006, Krarup by. Krarup bro - hvælvet kvadrestensbro. Facaderne er 3 m brede og 2,9 m høje. Løbet er 12,5 m langt, 1,85 m bredt og 2 m højt målt fra toppunktet i hvælvingen til underkantet af nederste skifte. De vinkelstillede brofæster indesnævrer det gamle åløb. De 2 gelæn- dere består hver af 2 runde granitpæle, der er forbundet ved et jernrør. I facaden over sluget er indhugget: K R A C E R U P I facaden over afgangen er indhugget: 18 CR 04 VII (Tegning af monogrammet på blåt kort.)

Undersøgelseshistorie

1986
Museal besigtigelse - Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
1986
Tinglysning - Fredningsstyrelsens FortidsmindeforvaltningKrarup bro - Hvælvet kvadrestensbro. Facaderne er 3 m brede og 2,9 m høje. Løbet er 12,5 m langt, 1,85 m bredt og 2 m højt målt fra toppunktet i hvælvingen til underkanten af nederste skifte. De vinkelstillede brofæster indesnævrer det gamle åløb. De 2 gelændere består hver af 2 runde granitpæle, der er forbundet ved et jernrør. I facaden over sluget er indhugget: KR A CE R UP. I facaden over afgangen er indhugget: 18 [Chr.VII]04.
1987
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
2016
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Odense Bys MuseerFortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Bro

Broer er blevet bygget siden forhistorisk tid, dog i begyndelsen i en primitiv form, hvor træstammer eller langstrakte klippestykker blev væltet hen over en kløft eller et mindre vandløb. I takt med mere organiseret transport af mennesker og gods opstod behovet for permanente broer. Dette blev først erkendt af sumererne og egypterne, som for over 5000 år siden byggede et betydeligt antal buebroer af murværk, og af kineserne, der opførte broer for over 4000 år siden. For de permanente broer var det foretrukne byggemateriale mursten eller natursten; sidstnævnte er det mest holdbare af alle, som det bevidnes af de mange broer og bygværker, der har overlevet gennem flere tusinde år. Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links