Det centrale Kvistgård, 2017. Jernbanen Lille Nord løber gennem byens østligste del med station på Kvistgård Stationsvej. Byens nordlige del omkring Munkegårde Hegn er præget af udbredte erhvervsarealer, mens parcelhusområder strækker sig fra vest til øst i byens sydlige del samt mod nordøst, øst for jernbanen, hvor Rudolf Steiner Skolen Kvistgård også ligger. Byen afgrænses mod øst af Kongevejen, og bag denne ligger fredskoven Kelleris Hegn, der ca. 600 meter længere mod øst gennemskæres af Helsingørmotorvejen E47.
.
Kvistgård Stationsvej med Kvistgård Station, der betjener lokalbanen Lille Nord og forbinder byen med Hillerød og Helsingør. Kvistgård Stationsvej støder op mod Kongevejen, der afgrænser Kvistgård mod øst.
.

Kvistgård har en befolkning på 1.162 og et areal på 168 ha. Byen er et erhvervs- og boligområde med station ca. 9 km sydvest for Helsingør. Det trekantede område afgrænses af gennemgående veje mellem Helsingør og hhv. Hillerød og Holte samt vejen mellem Espergærde og Hornbæk; desuden passerer Helsingørmotorvejen tæt østom. Banens åbning førte til en begrænset industriudvikling, men først fra 1960’erne blev de ret store erhvervsarealer udlagt rundt om den lille skov Munkegårde Hegn. Stationen og boligområderne ligger mod syd, og her udbygges også et nyt boligområde syd for Hornbækvej.

Betydning af bynavnet Kvistgård

Navnet Kvistgård optræder tidligst i 1830 i formen Qvistgaard. En identisk form er belagt i 1844, mens navnet i 1872 skrives Kvistgaard. Et navn på en mark under gårdens jorder er overleveret i 1681 i formen Quistensager. Forleddet i dette marknavn er formentlig et sammensat substantiv kviesten, evt. et dermed identisk naturnavn Kvi(e)sten. Det første led i sammensætningen må være dyrebetegnelsen kvie »ung ko, der endnu ikke har fået kalv«. Det andet led er substantivet sten. Marknavnets efterled er substantivet ager »mark, opdyrket jord«, mens bebyggelsesnavnet er sammensat med efterleddet gård. Det er sandsynligt, at gården Kvistgård har fået navn efter en lokalitet, hvorpå eller hvorved gården blev opført, i lighed med mange andre udflyttede gårde på den tid. Navnet betyder rimeligvis »gården på/ved Kvi(e)stensager«.

Mere om bynavne i kommunen

Videre læsning

Læs mere om byer i Helsingør Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Byer

Eksterne links