Det centrale Tikøb, 2017.
.

Tikøb har en befolkning på 709 og et areal på 42 ha. Byen er en tidligere landsby, nu boligby, 10 km vest for Helsingør. Den ligger mellem Esrum Sø og Gurre Sø i et skovrigt dødislandskab. Den ret kompakte bebyggelse rummer enkelte ældre gårde, men ellers parcelhuse især fra 1960’erne og nogle mindre erhvervsvirksomheder omkring en sportsplads anlagt på den udtørrede Tikøb Sø. Tikøb var 1842‑1954 center i den store Tikøb Kommune.

Betydning af bynavnet Tikøb

Det ældste belæg på navnet Tikøb findes i en kilde dateret til *[1164‑78] (afskrift ca. 1497) i formen Tiwitcop. Yngre kildeformer er fx 1356 Tithekyøp, 1474 Tidekoping og 1688 Tiekiøb. Den ældste form viser, at forleddet må formodes at være et ældre, sammensat stednavn, gammeldansk *Tīwith af substantivet gammeldansk »(hedensk) gud« og substantivet ved i betydningen »skov«. Efterleddet i Tikøb er substantivet køb, og navnet betyder »opkøbt jord ved *Tiwith«.

Mere om bynavne i kommunen

Videre læsning

Læs mere om byer i Helsingør Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Byer

Eksterne links