Faktaboks

Kommune
Holbæk Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
32254
Sted- og lokalitetsnummer
030319-21
Anlæg
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.)

Original fredningstekst

Langdysse orienteret Ø-V, 0,8 x 18 x 9 m. Spredtliggende store sten på højen. Randsten: 1 i Ø, 3 i N, 3 i S. I ager.

Undersøgelseshistorie

1896
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidForstyrret Stenaldersmindesmærke, skønnes at have været en lille Langdysse med Retning omtrent Ø-V. C. 20 store Stene henligge i Uorden paa Stedet, en enkelt Randsten synes at staa paa oprindelig Plads. Bevoksning: 1983: Løvkrat
1941
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidØdelagt Langdysse, 18 x 9 m, største Delen af SV.-Enden bortgravet, ingen Sten paa Plads.
1983
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorLangdyssetomt (C-fredning), 1,4 x 18,0 x 9,0 m. Højen måler ca. 0,8 x 18 x 9 m. i ØV- til SV-NØ-lig retning. Højoverfladen er ret ujævn og der ses en hel del store sten (antagelig rand- og bæresten sek. plac.). Muligvis er der bevaret følgende randsten: I Ø 1, i N 3 og i V ? (V-enden helt tilgroet). Bredde mellem randsten indvendigt er ca. 6 m. Stenene rager op til ca. 0,6 m. op over højen. Omtrent i midten er en ret tilvokset lavning, hvor der anes 4 mindre stentoppe (bæresten?) og 2 større mod V (fra dæksten?) - kammerets form uvist. Der er god pløjeafstand undtagen mod NV, hvor der er pløjet tæt på højfod. Der ligger enkelte gamle metaldunke, cementrørsdele og mange marksten (mod S i dynger), flest af ældre dato. Jeg bad ejer give besked til forpagter om at passe på højfod mod NV og ikke fremover lægge sten på højen. Det kræver faglig viden at fjerne sten. 2 sten: Ejer fortalte, at hun havde taget 1 større sten og anvendt til gravsten for hendes mand og 1 anden til pynt i haven (den står ved indkørslen til stuehuset). Sagde, at der ikke fremover måtte fjernes sten fra højen. Højen ser ret molestreret ud og er ret tilgroet samt dækket af sten. Kunne ved pleje blive **. Ligger højt i terræn på bakke, ca. 250 m. fra landevej og 125 m. fra rasteplads ved motorvej. Ejeroplysning på skema. ** Seværdighedsforklaring ** Tilvokset langdyssetomt. Højt i terræn. Bevoksning: 1983: Løvkrat
1985
Museal besigtigelse - Fredningsstyrelsens FortidsmindeforvaltningLangdysse orienteret Ø-V, 0,8 x 18 x 9 m. Spredtliggende store sten på højen. Randsten: 1 i Ø, 3 i N, 3 i S. I ager.
1985
Tinglysning - Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
1986
Uspecificeret aktivitet - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1986
Institutionssag uden journaldata - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1986
Museal besigtigelse - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1995
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1995
Diverse sagsbehandling - Holbæk Museum
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde Museum

Langhøj

Som navnet antyder, er langhøje aflange gravhøje med et rektangulært grundplan. De første langhøje blev opført allerede i den første periode af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.) og havde ligheder med de gravformer, som også anvendtes i kystområderne ved Østersøen og i området ud mod Atlanterhavet. Arkæologiske undersøgelser viser, at der over store geografiske områder har været udført ensartede ritualer ved langhøjene. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links