4325 fire sten ved N-ende, heraf een jordfast. Set fra N-NNØ.
.
4333 oversigt. Set fra NNV.
.
Foto, detalje
.

Faktaboks

Kommune
Næstved Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
3624162
Sted- og lokalitetsnummer
050704-15
Anlæg
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.)

Original fredningstekst

Ødelagt langdysse 22 m lang. Enkelte randsten. Intet kammer.

Undersøgelseshistorie

1914
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid[sb.] 12 og alle følgende Høje i Skoven [til sb. 22] ligger paa Glumsøparten (Matr No 50a). Tæt vest for de 2 foregaaende Høje [sb. 13-14] en ødelagt Langdysse med Retning NNØ-SSV, c 22 M. lang. I Nordenden ses 3 Sten, i Sydenden ligeledes 3, hvoraf dog i hvert Fald 1 er forskubbet. I Vest ses en større kløvet Sten, vist en forslæbt Dæksten. I Siderne ses flere Huller efter Sten, men Forholdet er ret uklart. Bevoksning: 1981: Nålekrat/-træer
1940
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidØdelagt langdysse, 22 m. lang. Enkelte Randsten, intet Kammer.
1940
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1981
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorRest af rammeformet, aflangt anlæg af store aten (langdysse?) orienteret ca. N-S. Mål 0 x 25 x 10 m Vanskeligt at udrede. Omkring 13 store sten synes at indgå, delvis kløvede og sikkert delvis slæbt ud af oprindeligt leje. Flere steder ligger der dog 3-5 sten tydeligt på række. Ingen høj. Ingen tegn på kammer. Bevoksning: 1981: Nålekrat/-træer
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museerne.dk
2014
Museal rekognoscering - Museum SydøstdanmarkFortidsmindet ikke erkendeligt. Ca. 30 m vest for 3624194 og 3624163 findes 5-6 store sten på og i skovbunden.

Langhøj

Som navnet antyder, er langhøje aflange gravhøje med et rektangulært grundplan. De første langhøje blev opført allerede i den første periode af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.) og havde ligheder med de gravformer, som også anvendtes i kystområderne ved Østersøen og i området ud mod Atlanterhavet. Arkæologiske undersøgelser viser, at der over store geografiske områder har været udført ensartede ritualer ved langhøjene. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links