4323 4 af 7 sten i Ø. Set fra S.
.
4320 oversigt. Set fra N-NNØ.
.
Foto, detalje
.

Faktaboks

Kommune
Næstved Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
3624161
Sted- og lokalitetsnummer
050704-16
Anlæg
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.)

Original fredningstekst

Nordenden af lille langdysse. 8,5 x 3,5 m. Randsten: Ø 7 (væl- tede), N 1, V 5. Intet kammer. Bev. med ask.

Undersøgelseshistorie

1914
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidNord for [sb.] 14 ses Nordenden af en lille Langdysse, sat af smaa Sten og kun 3.50 M. bred mellem Rækkerne. 8.50 M fra Nordenden er den overskaaret af en Grøft der har borttaget den sydlige Del. Retning N-S. I Østsiden ses 7 tætliggende Sten, i Nord 1 udfor Endens Midte, i Vest Midterst 3, derpaa mangler paa hver Side af den 1 og derpaa ved hver Ende yderligere 1 Sten. Bevoksning: 1981: Løvkrat og Løvtræer
1940
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidNordenden af lille Langdysse, 8.5 x 3.5 m. Randsten: Ø. 7 (væltede), N. 1, V. 5. Intet Kammer. Bevokset med Ask.
1940
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1981
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorRest af rektangulært anlæg af sten. Mål: 0 x 8 x 4 m Ca. ½ m i diameter. Mod øst ses 8 sten, liggende i en tæt række, mod nord 1 sten, mod vest 4 sten på række, 3 sten ligger lige øst for den sydligste af disse sten. De kan være en del af en sydlig afgrænsning, men det er også muligt, at anlægget har fortsat mod syd. 3 sten i en grøft 2-3 m mod syd kunne så høre til anlægget. Ingen spor af høj eller evt kammer. Orienteret NNØ-SSV. Ligger i høj askeskov. Bevoksning: 1981: Løvkrat og Løvtræer
1993
Museal restaurering - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorAnlæggets dimensioner og beliggenhed taler for, at der er tale om en stenbrolagt oldtidsvej kantet af store sten, ikke en langdysse. Se beretning.
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museerne.dk

Langhøj

Som navnet antyder, er langhøje aflange gravhøje med et rektangulært grundplan. De første langhøje blev opført allerede i den første periode af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.) og havde ligheder med de gravformer, som også anvendtes i kystområderne ved Østersøen og i området ud mod Atlanterhavet. Arkæologiske undersøgelser viser, at der over store geografiske områder har været udført ensartede ritualer ved langhøjene. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links