oversigt, set fra nord
.

Faktaboks

Kommune
Holbæk Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
342455
Sted- og lokalitetsnummer
030310-61
Anlæg
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.)

Original fredningstekst

Langdysserest 14 x 9 x 1 m, orienteret N-S. Uregelmæssig form. Spredt flere store sten på højen. I skov.

Undersøgelseshistorie

1896
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1947
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidPaa den østlige Ende af "Langebjerg" en lille, i N-S. orienteret Røsehøj, noget udflydende, ca. 0,4-0,5 x 3 x 6. I den vestre Side 2 ret store Randsten ( 1 opretstaaende), mod N.1. I O- verfladen en Del Randsten og noget større Sten. Bevokset med et Par Træer og nogle Buske. Bevoksning: 1983: Nålekrat/-træer
1983
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorAflang højning - langdysserest ? Den ligger i N-S'lig retning, noget uregelmæssig form, langdysse / forstyrret høj ?, mål ca. 1 x 14 x 9 m. Der findes 3 større sten mod V, ældre randsten ? og spredt på højen anes flere, mindre stentoppe. Den er tilplantet med ældre graner, alder 30 år ? i granskov. Ligger på Ø-kanten af Langebjerg, nær skråning mod S, Ø, N. 900 m fra offentlig vej. Der ligger gammelt kvas på højen og ret store sten i nærheden. Ikke påtalt kvas, af mindre omfang. ** Sagsbehandlerkommentarer ** Kontrolleret d. 8.10.85. Korrekt afsætning. Nyfredning. Begyndende fældning i området, vær opmærksom på nyplantning ! Nyt kartotekskort skrives. Bevoksning: 1983: Nålekrat/-træer
1986
Museal besigtigelse - Fredningsstyrelsens FortidsmindeforvaltningLangdysserest 14 x 9 x 1 m, orienteret N-S. Uregelmæssig form. Spredt flere store sten på højen. I skov.
1986
Tinglysning - Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
1986
Uspecificeret aktivitet - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1986
Institutionssag uden journaldata - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1986
Museal besigtigelse - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde Museum
2015
Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde Museum

Langhøj

Som navnet antyder, er langhøje aflange gravhøje med et rektangulært grundplan. De første langhøje blev opført allerede i den første periode af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.) og havde ligheder med de gravformer, som også anvendtes i kystområderne ved Østersøen og i området ud mod Atlanterhavet. Arkæologiske undersøgelser viser, at der over store geografiske områder har været udført ensartede ritualer ved langhøjene. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links