Faktaboks

Kommune
Syddjurs Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
211612
Sted- og lokalitetsnummer
141011-23
Anlæg
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.)

Original fredningstekst

Tinglysning af C-høj i 1997: ********************** Langdysse 1.6 x 25 x 7 m. Orienteret VN/V/ØSØ. Noget forstyrret ved afgravninger i Ø og S. N-siden løber delvis sammen med et stendige. I højens østlige del ses 2 randsten i S og 1 i N, en fjerde i S-sidens vestlige del. I højens nuværende midte en gammel nedgravning (vistnok efter et fjernet kammer).

Undersøgelseshistorie

1891
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidRest af en Langdysse, Marie Magdalene B, Marie Magdalene S. Dyssens Retning formods fra Øst til Vest. Dens Maal kan ikke en Gang opgives til normal[?]viis, thi den ligger i en en gammel Drift eller[?], og Fodens nordre Dige [?] hen ad Dyssens Nordside. Mod Øst er den berørt af en yngre Grusgrav og imod Syd i selve Driften, [?] eller [?] (alle tre benævnelser bruges endnu og i Flæng) er der taget Fyld, paa 6 af Dyssens store Krandsstene ere somme tilføjne. Da Fylden ikke alene dækker de store 3' høje Krandsstene men endog hæves betydeligt mod Dyssens Midte, er det sandsynligt, at et jorddækket, ubrudt Kammer kan findes derinde. Bevoksning: 1988: Græs og Løvtræer
1988
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorC-høj. Langdysse, orienteret VNV/ØSØ, beliggende på udyrket Ø/V-vendt jordstrimmel indhegnet af stendiger i N og S. Strimmelen er afsat på mb., det fremgår således direkte heraf, at afsætningen er forkert (ca. 50 m. for sydlig). Af langdyssen igenstår betydelige dele, selvom den er afgravet I S, og vistnok i Ø, og selvom N-siden delvis løber sammen med stendige. I højens østlige del synes højfylden næsten helt intakt, 1,6 m. høj og med 2 randsten i S og 1 i N. En fjerde randsten ses i S-sidens vestlige del, V for en gammel indgravning. I højens nuværende midte ses en gammel nedgravning, vistnok efter et fjernet kammer. NV herfor ligger på højoverfladen en større sten, en anden sådan sidder i topfladens S-kant i den østlige halvdel. I stendiget N for højen indgår flere "megalitstore" sten. Tinglyses. Bevoksning: 1988: Græs og Løvtræer
2008
Afventer oplysninger - Det Kulturhistoriske CentralregisterLangdysse, helt ødelagt. Orienteret Ø-V. Henad N-siden et dige, Ø-enden i tilgroet grusgrav, mod S en afgravning. Lyngklædt. Tinglysning af C-høj i 1997: *************************** Langdysse 1.6 x 25 x 7 m. Orienteret VN/V/ØSØ. Noget forstyrret ved afgravninger i Ø og S. N-siden løber delvis sammen med et stendige. I højens østlige del ses 2 randsten i S og 1 i N, en fjerde i S-sidens vestlige del. I højens nuværende midte en gammel nedgravning ( vistnok efter et fjernet kammer). *** Nyberejsningstekst *** C-høj. Langdysse, orienteret VNV/ØSØ, beliggende på udyrket Ø/V-vendt jordstrimmel indhegnet af stendiger i N og S. Strimmelen er afsat på mb., det fremgår således direkte heraf, at afsætningen er forkert (ca. 50 m. for sydlig). Af langdyssen igenstår betydelige dele, selvom den er afgravet I S, og vistnok i Ø, og selvom N-siden delvis løber sammen med stendige. I højens østlige del synes højfylden næsten helt intakt, 1,6 m. høj og med 2 randsten i S og 1 i N. En fjerde randsten ses i S-sidens vestlige del, V for en gammel indgravning. I højens nuværende midte ses en gammel nedgravning, vistnok efter et fjernet kammer. NV herfor ligger på højoverfladen en større sten, en anden sådan sidder i topfladens S-kant i den østlige halvdel. I stendiget N for højen indgår flere "megalitstore" sten. Tinglyses.
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård MuseumFortidsmindet blev fundet som beskrevet. Uregelmæssig. Bevokset med græs og løvtræer (ege). Synlig fra offentlig vej. Beliggende i udyrket areal i ager.

Langhøj

Som navnet antyder, er langhøje aflange gravhøje med et rektangulært grundplan. De første langhøje blev opført allerede i den første periode af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.) og havde ligheder med de gravformer, som også anvendtes i kystområderne ved Østersøen og i området ud mod Atlanterhavet. Arkæologiske undersøgelser viser, at der over store geografiske områder har været udført ensartede ritualer ved langhøjene. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links