6005 oversigt. Set fra N.
.
5996 oversigt. Set fra S.
.

Faktaboks

Kommune
Guldborgsund Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
442897
Sted- og lokalitetsnummer
070214-155
Anlæg
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Jættestue, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Indskrift, Nyere tid (dateret 1661 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Tingl.: 23/10 1884, Fideikommisset Langdyssen "Ørnehøj", 30 m lang i Ø-V, 12 m bred, 1,75 m høj. 17 randsten i sydl. langside, 14 randsten i nordlige langside, randstenene er 1,25-1,50 m lange og for største- delen væltede. For vestenden 3 sten, den midterste (væltet) 2,75 m lang. For østenden 3 rejste og 2 væltede randsten. Den midterste af de stående randsten er 2,75 m høj og har på den udadvendte side et udhugget ovalt skjold, hvor monogram- met F.C.C. og årstallet 1843 findes under en krone. På jordhøj- ningens vestside en 2 x 2 m bred og 1 m dyb sænkning. På langs i jordhøjningen findes en 10 m lang og 2,5 m bred indtil 1,8 m dyb gravning mod vest, heri en jættestue uden dæksten. Kamret der er rektangulært, er 8 m langt i Ø-V og 1,8 m bredt. Midt for sydsiden udgår en gang 4 m lang og 0,75 m bred. Kamret er sat af 2 sten for vestenden og 1 for østenden, nordlige langside har 12 bæresten, sydlige lang- side ligeledes 12 fordelt med 6 på hver side af gangen. Gangen har 2 bæresten i hver side noget lavere end kamrets.

Undersøgelseshistorie

1880
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid(51.) Langdyssen "Ørnehøi" er bygget af meget anseelige Sten. Den midterste Randsten mod Sydøst turde være den største Randsten, som kjendes i en dansk Dysse. Den rager ca. 8 Fod 3 Tommer op over Jorden. Mange af de andre Randsten beskadigede eller udfaldne. Jordhøien ca. 5 F. høi. Den rektangulære Stenkreds indeslutter en Gangbygning, hvis Dækstene ere afvæltede eller sprængte, men hvori Sidestenene endnu staar paa deres Pladser. Tør Mur flere Steder mellem de enkelte Sten. I Gangen ere kun faa Sten bevarede. Udgravet af Fred. VII. Afd. 9. Pl. 39. Bevoksning: 1984: Græs
1884
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1954
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidLangdysse "Ørnehøj". 30 m lang i ø v ., 12 m bred, 1,75 m høj. 17 randsten i sydl. langside, 14 randsten i nordlige langside, randstenene er 1,25 m - 1,50 m lange og for størstedelen væltede. For vestenden 3 sten, den midterste (væltet) 2,75 m lang. For østenden 3 rejste og 2 væltede randsten. Den midterste af de stående randsten er 2,75 m høj og har på den udadvendende side et udhugget ovalt skjold, hvor monogrammet F.C.C. og årstallet 1843 findes under en krone. På jordhøjningens vestside en 2 x 2 m bred og 1 m dyb sænkning. På langs i jordhøjningen findes en 10 m lang og 2,50 m bred indtil 1,80 m dyb gravning mod vest, hvori en jættestue uden dæksten. Kamret der er rektangulært, er 8 m langt i ø - v. og 1,80 m bredt. Midt for sydsiden udgår en gang 4 m lang og 0,75 m bred. Kamret er sat af 2 sten for vestenden og 1 for østenden, nordlige langside har 12 bæresten, sydlige langside ligeledes 12 fordelt med 6 på hver side af gangen. Gangen har 2 bæresten i hver side noget lavere end kammerets.
1954
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1982
Uspecificeret aktivitet - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1982
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1982
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1984
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
1984
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorLangdyssen "Ørnehøj". Orienteret i Ø-V. Indvendige mål: 12 x 30 m. Den N-lige langside består af 15 store sten inkl. hjørnesten. Desuden ligger der 3 store sten udenfor randstenskæden. Den S-lige langside består af 15 store sten inkl. hjørnesten plus mindst 2 udenfor. Den V-lige kortside består af 4 store sten, hvoraf 1 stående ca. 1,5 m. høj, eksl. hjørnesten. Den Ø-lige kortside består af 7 meget store sten. Af disse er 3 rejste, mens 4 ligger udvæltede (ekskl. hjørnesten). På den N-ligste af de 3 rejste sten er indhugget en krone, derunder et ovalt skjold med monogrammet F.C.C. og årstallet 1843. I højens V-ende et stort hul, ca. 2 x 3 m. stort og 1 m. dybt. I højens midterakse ses i en sænkning et jættestuekammer orienteret som højen. Kammeret er ca. 8 m. langt og 1,8 m. bredt. I dets N-side ses 7 sidesten plus 1 lidt udenfor, i S-siden ligeså. I V-enden 1 sten. I kammeret ligger: væltet 1 sten i den V-lige kortende, 1 ud for gangen og i Ø-delen 3-4 stykker (nu flere, da de er kløvede). Midt for S-siden udgår en gang, 0,75 x 4 m., med 2 sten i hver side. En af stenene udenfor højens S-lige randstenskæde ligger i forlængelse af gangen. Gangen ligger i en sænkning i højen og savner dæksten. Mellem det store hul i højens V-ende og kammeret er en lav sænkning. Højen er bevokset med enkelte bøgetræer og græs. Ligger i skov af lærk/bøg. ** Seværdighedsforklaring ** Et skilt "Ørnehøj" er sat op ved skovvejen, hvor et spor fører direkte hen til dyssen. Af fodsporene at dømme bliver fortidsmindet faktisk besøgt. Bevoksning: 1984: Græs
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museerne.dkFortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Langhøj

Som navnet antyder, er langhøje aflange gravhøje med et rektangulært grundplan. De første langhøje blev opført allerede i den første periode af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.) og havde ligheder med de gravformer, som også anvendtes i kystområderne ved Østersøen og i området ud mod Atlanterhavet. Arkæologiske undersøgelser viser, at der over store geografiske områder har været udført ensartede ritualer ved langhøjene. Læs videre her.

Jættestue

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links