Faktaboks

Kommune
Guldborgsund Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
442877
Sted- og lokalitetsnummer
070214-188
Anlæg
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Stenkiste, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 501 f.Kr.)

Original fredningstekst

Tingl.: 23/10 1884, Fideikommisset. Langdysse. 25 m lang i Ø-V, 6 m bred, 1 m høj. 11-12 m fra østenden er langdyssen delt ved en række på 3 sten tværs over højningen, stenene, hvoraf kun toppen ses, synes at være endesten for en oprindelig kortere langdysse. Vest for tværrækken har dyssen kun 1 randsten mod nord og 1 mod syd og intet kammer. Den østlige del af langdyssen synes ret urørt med 6 randsten mod nord og 7 randsten i sydlige lang- side, endesten mod øst mangler dog. Midt på denne østlige del af langdyssen et velbevaret kisteformet kammer i retn. Ø-V, sat af 2 sidesten henholdsvis mod nord og syd begge 2 m lange. Mod vest en smal endesten, mod øst er kammeret åbent. Syd for kammeret ligger dækstenen der er 2 x 1 m og ca. 0,75 m tyk.

Undersøgelseshistorie

1880
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid(47.) Langdysse, 83 F. lang og af lignende Bredde som foreg. [sb.187], ligeledes er Jordhøiens Retning og dens Høide omtrent den samme. De store Randsten er væltede eller Bortfførte. Een aflang Kiste af samme Retning som hele Dyssen, sat af 3 svære indadtil tilkløvede Sten, mod Sydøst findes nu ingen Endesten. Overliggeren ligger afvæltet ved Siden. Kisten er ca. 4 F. lang og 2 F. bred i Bunden, 1 1/2 F. foroven, udgravet. Afd. 10. Bevoksning: 1984: Løvtræer og Nålekrat/-træer
1954
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidLangdysse. 25 m lang i ø - v., 6 m bred, 1 m høj. 11 - 12 m fra østenden er langdyssen delt ved en række på 3 sten tværs over højningen, stenene hvoraf kun toppen ses synes af være endesten for en oprindelig kortere langdysse. Vest for tværrækken har dyssen kun 1 randsten mod nord og 1 mod syd og intet kammer. Den østlige del af langdyssen synes ret urørt med 6 randsten mod nord og 7 randsten i sydlige langside, endesten mod øst mangler dog. Midt på denne østlige del af langdyssen et velbevaret kisteformet kammer i retn. ø - v., sat af 2 sidesten henholdsvis mod nord og syd begge 2 m lange. Mod vest en smal endesten, mod øst er kammeret åbent. Syd for kammeret ligger dækstenen der er 2 x 1 m og ca. 0,75 m tyk.
1954
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1984
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
1984
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorLangdysse. Som beskrevet på blåt kort. ** Seværdighedsforklaring ** Fint lille kistekammer. Bevoksning: 1984: Løvtræer og Nålekrat/-træer
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museerne.dkFortidsmindet blev fundet som beskrevet. 7 randsten mod N. 8-9 randsten mod S. 3 sten på tværs 11 m fra Ø ende. 7 m fra V ende en gammel fordybning, muligvis fra bortgravet kammer.

Langhøj

Som navnet antyder, er langhøje aflange gravhøje med et rektangulært grundplan. De første langhøje blev opført allerede i den første periode af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.) og havde ligheder med de gravformer, som også anvendtes i kystområderne ved Østersøen og i området ud mod Atlanterhavet. Arkæologiske undersøgelser viser, at der over store geografiske områder har været udført ensartede ritualer ved langhøjene. Læs videre her.

Stenkiste

Stenkister kendes i forskellige udformninger gennem store dele af oldtiden og frem til i dag. Traditionen med at anvende sten til kister begyndte i bondestenalderen (neolitikum ca. 4000-1700 f.v.t.) og har – med skiftende intensitet – holdt sig frem til nyere tid. Blandt de fredede fortidsminder findes adskillige stenkister fra bondestenalderen, bronzealderen og jernalderen (ca. 4000 f.v.t.-1050 e.v.t.), og stenkisterne kan ligge såvel under flad mark som inde i en gravhøj. Der findes mange forskellige varianter af stenkister, alt efter hvilken periode de er blevet opført i, og hvor de er placeret. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links