logo
.
Foto, oversigt
.
Foto, oversigt
.

Faktaboks

Kommune
Sønderborg Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
41117
Sted- og lokalitetsnummer
230102-42
Anlæg
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Dysse, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.)

Original fredningstekst

Ejerlav: grundbog Brandsbøl, bd. I, bl. 7, krtbl. 5, prcl. 38, art. 7. Afmærkn.: MS 1934, J. Raklev, på nordsiden mod øst. Langdysse, 1,25 x 12 x 31 m (NV-SØ). 5 m fra østenden ligger søndersprængte rester af stor dæksten. Ved vestenden og omtrent midt i højen findes flade forsænkninger, der formentlig betegner ødelagte kamre. Af randsten er bevaret mod nord 15, mod øst 4, mod syd 18, mod vest ingen.

Undersøgelseshistorie

1921
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidLangdysse med Længderetning SØ-NV, 31 m lang, Jordhøjen indtil 12 m br., Bredden mellem Stenrækkerne 8 m. Jordhøjens Overflade meget ujævn. Den hæver sig omtrent ved Midten til en højde af ca. 1,25 m. Af Randsten er bevaret: for Vestenden ingen, langs Nordsiden 15, staaende paa Plads i en lige men meget hullet Række, for Størstedelen næsten helt skjult af Jord og Grønsvær, for Østenden 4 ret anselige Sten, de 3 væltede og lidt forrykkede, den fjerde staaende paa Plads, langs Sydsiden 18 i en hullet Række, alle mere eller mindre skjulte af Jord og Grønsvær. Stenene langs Langsiderne synes at være smaa. 5 m for Østenden ligger paa Højryggen de søndersprængte Rester af en stor Dæksten. Nær Vestenden og omtrent midt i Højen flade Forsænkninger, der formentlig betegner ødelagte Kamre.
1933
Tinglysning - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
1955
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidLangdysse, 1,25 x 12 x 31 m, nordvest-sydøst. 5 m fra østenden ligger søndersprængte rester af store dæksten. Ved vestenden og omtrent midt i højen findes flade forsænkninger, der formentlig betegner ødelagte kamre, af randsten er bevaret mod nord: 15, mod øst: 4, mod syd: 18, mod vest: ingen. M.S. på nordsiden mod øst.
1955
Museal besigtigelse - Museet på Sønderborg SlotR 92: Langdysse (rød) bevaret. Fredlyst 30.5. 1933.
1985
Institutionssag uden journaldata - Haderslev Museum
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Sønderjylland

Langhøj

Som navnet antyder, er langhøje aflange gravhøje med et rektangulært grundplan. De første langhøje blev opført allerede i den første periode af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.) og havde ligheder med de gravformer, som også anvendtes i kystområderne ved Østersøen og i området ud mod Atlanterhavet. Arkæologiske undersøgelser viser, at der over store geografiske områder har været udført ensartede ritualer ved langhøjene. Læs videre her.

Dysse

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links