588 oversigt. Set fra SV.
.
587 oversigt. Set fra N.
.
591 randstene i SV. Set fra V.
.

Faktaboks

Kommune
Næstved Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
362323
Sted- og lokalitetsnummer
040513-6
Anlæg
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.)

Original fredningstekst

Langdysse 11 x 89 m. Beliggende i have og hønsegård. Rand- sten på sydside. Et kammer og en sten på top, måske dæk- sten. Indbygget hus i underside.

Undersøgelseshistorie

1874
Museal udgravning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidOm Udgravning af 2 Kamre i denne Dysse. [Jfr. Vedel: Sorøske Oldsager].
1904
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidLangdyse, 89 Meter lang fra Nordvest til Sydøst, 11,30 M bred. Henimod den sydlige Ende Rest af en stensat Grav - med en Sidesten og en Endesten. Graven er 1,40 M lang. Tildels ind over Graven ligger en stor, fladere Dæksten afvæltet. Dyssen er i næsten hele sin Længde, mærkelig flad ovenpaa. Denne Flade er 9,70 M bred. Der er Grund til at formode at Dyssen helt er omgiven af større Stene, hvad der sees hvor disse er blottet for Fylden. Bevoksning: 1984: Løvkrat og Løvtræer
1904
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1940
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidLangdysse, 11 x 89 m. Beliggende i Have og Hønsegaard. Randsten paa Sydside. Et Kammer og en flad Sten paa Top, maaske Dæksten. Indbygget Hus i Nordside.
1940
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1941
Graveaktivitet/land- og skovbrug - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1941
Museal besigtigelse - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid1945: Det ene kammer henligger tomt med afvæltet dæksten (jfr. 386/41), det andet er ved en prøvegravning paavist at ligge dækket af jord. [Jvf.j.nr.701/33].
1947
Uspecificeret aktivitet - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1947
Anmeldelse fra privat - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid1839 omtales højen som aldeles urørt.
1984
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorLangdysse i have. Mål ca. 1,5 x 30 x 11 m, orienteret NV-SØ. Højen er nogenlunde regelmæssigt hvælvet i den sydlige 2/3 - mod N er den ca. 0,5 m lavere, og her ses en større flad sten, afvæltet dæksten ? - (ingen synlige bæresten) fra et kammer ca. 1/3 fra N-enden ? I højens NØ side har der været indbygget et hønsehus ? nu kun en mur tilbage. Der ses følgende randsten NV 0 (antagelig afpløjet ?) NØ 2, SØ 2 (også afskåret) SV 14, (næsten intakt)- Ingen nyere skader. På kartotekskortet står længden til 89 m ! antagelig en skrivefejl for 29 m ? (senere kommentar: nej) Der var ingen hjemme på husmandsstedet, intet navneskilt. Findes i et åbent landskab, ca. 70 m fra landevej. Bevoksning: 1984: Løvkrat og Løvtræer
2009
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museerne.dk
2015
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museerne.dkLangdysse. 1,5 m stor sten på top. Synlige randsten: SV 15 og SØ 1. I SØ endnu en sten højere op ad højside end randstenen.

Langhøj

Som navnet antyder, er langhøje aflange gravhøje med et rektangulært grundplan. De første langhøje blev opført allerede i den første periode af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.) og havde ligheder med de gravformer, som også anvendtes i kystområderne ved Østersøen og i området ud mod Atlanterhavet. Arkæologiske undersøgelser viser, at der over store geografiske områder har været udført ensartede ritualer ved langhøjene. Læs videre her.

Dysse

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Jættestue

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links