Faktaboks

Kommune
Frederikssund Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
282639
Sted- og lokalitetsnummer
010201-141
Anlæg
Langhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 501 f.Kr.); Brandgrav (uspecificeret type), Bronzealder (dateret 1100 f.Kr. - 501 f.Kr.)

Original fredningstekst

Langhøj, ca. 1,5 x 24 x 1,8 m. br. Aflangt hul i toppen. Græs- og lyngklædt i plantning.

Undersøgelseshistorie

1873
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidV. for denne høj [sb.140] ligger en anden, der endnu er velbevaret. Bevoksning: 1990: Græs
1928
Graveaktivitet (ikke antikvarisk) - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1928
Museal udgravning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidDet er en Langhøj med Retning nøjagtig Ø-V, 1.50-1.65 m høj, jævnt faldende mod V. Foden fremtræder overalt tydeligt fra Bakken, hvorpå Højen ligger. Højen er 24 m lang, 7 m br. mod V, 9 m mod Ø. Fra Ø er der ca. 2 m fra Foden lidt over den ført en 1.25 m br. 6-8 m lang, krummet Gang ud i Højen til en Dybde 1.65 m, altsaa til Bunden. Derved er der gennemgravet en Kappe af hovedstore og noget større Sten. ...
1928
Genstand givet til museum - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1941
Museal besigtigelse - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidLanghøj, 2,10x12x30 m. I den østre Top er gravet et større Hul ca. 3x6 m (N-S) og ca. 1 m dybt. Heri ses en del håndstore Sten. Hullet er i det væsentligste tilgroet. Bortset herfra er Langhøjen velbevaret. Græs- og Lynggroet i udyrket Græsstykke. I en halv snes meters Afstand fra Langhøjen er på et større Område plantet mindre Graner.
1942
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidLangøj, 1,5 x 24 m l., 8 m br. Aflangt Hul i Toppen. Græsog lyngklædt i Plantning.
1942
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1990
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor1982: Langhøj på militært øvelsesterræn. Østenden beskadiget, afskåret ved vejanlæg. Ca 1 m dybe huller i toppen dels i nord, dels i øst. Ret ny vej (kørespor). Højen bør undersøges og retableres. Mål: 1,5x16,5x7,2 m. 1990: Rest af langhøj. Nu 14 m lang. §48: Østenden afskåret ved anlæg af vej. Græsklædt. Beliggende i græsklædt, åbent terræn. Mål: 1x14x7 m. ** Seværdighedsforklaring ** 1990: Ikke synderligt seværdig. Ikke offentligt tilgængelig og ikke synlig fra offentligt tilgængeligt areal. Bevoksning: 1990: Græs
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde Museum

Langhøj

Som navnet antyder, er langhøje aflange gravhøje med et rektangulært grundplan. De første langhøje blev opført allerede i den første periode af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.) og havde ligheder med de gravformer, som også anvendtes i kystområderne ved Østersøen og i området ud mod Atlanterhavet. Arkæologiske undersøgelser viser, at der over store geografiske områder har været udført ensartede ritualer ved langhøjene. Læs videre her.

Brandgrav

Brandgrav er en betegnelse for en gravlæggelse, hvor den døde person er blevet kremeret og derefter gravlagt enten i en nedgravning i jorden eller i en urne. Brandgravene var en kendt gravform i oldtiden, men blev først for alvor udbredt fra yngre bronzealder (ca. 1100-ca. 500 f.v.t.) og frem. De ældste kendte brandgrave stammer fra jægerstenalderen (ca. 12.800-3950 f.v.t.). Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Bronzealder

Bronzealderen afløste stenalderen. Den har fået sit navn fra de mange bronzegenstande, der bl.a. er fundet i gravhøje samt nedsat i moser og åer som ofringer til guderne. Særlig karakteristisk for ældre bronzealder er rundhøjene, hvorfra flere opsigtsvækkende arkæologiske fund kendes, idet særlige bevaringsforhold i visse af gravhøjene har betydet, at den eller de gravlagte er yderst velbevarede. I yngre bronzealder gik indbyggerne fra jordfæstegrave til at brænde de døde på et ligbål og begrave dem i brandgrave. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links