Faktaboks

Kommune
Guldborgsund Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
47261
Sted- og lokalitetsnummer
070209-15
Anlæg
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.)

Original fredningstekst

Langdysse, 18 m lang i NV-SØ, 6 m bred, 23 randsten bevarede (13 væltede): mod SØ 3 stk., mod SV 7 stk., mod NV 3 stk. og mod NØ 10 stk., den højeste 1 m. 2 modstående sten i dyssens længderetning ses 4 m fra østenden, de er 1,2 m lange og er rest af et kammer. Indenfor dyssens sydvestside brudstykker af en halv snes sten. Jordhøjningen næppe synlig.

Undersøgelseshistorie

1954
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidLangdysse, 18 m lang i nv-sø., 6 m bred, 23 randsten bevarede (13 væltede): mod sø. 3 stk., mod sv. 7 stk., mod nv. 3 stk. og mod nø. 10 stk., den højeste 1 m. 2 modstående sten i dyssens længderetning ses 4 m fra østenden, de er 1,20 m lange og er rest af et kammer. Indenfor dyssens sydvestside brudstykker af en halv sned sten. Jordhøjningen næppe synlig.
1954
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1984
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
1984
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorLangdysse, 0,3 x 17,0 x 6,0 m. Orienteret SØ/NV. Ca. 30 cm. høj i SØ-enden. Dyssen ligger på en skråning, der falder mod NV. 25 randsten. 11 randsten synlige i SV-siden, heraf de 8 i nær oprindelig position. 10 randsten i NØ-siden, heraf de 3 i nær oprindelig position. 2 endesten i SØ og NV. 3 (eller 3.) sten, der er afsprængt, synes i NV. Kun ét synligt kammer. Begynder 4,5 m. fra SØ-enden. Ingen endesten er synlige. De 2 ca. 1,25 m. lange sidesten skråner imod hinanden og danner et kun 35 cm. bredt kisterum. Sidestene er orienteret som dyssen og ligger midt i højen. NØ-stenen er knækket i 2 stk. Dyssen er i SØ bevokset med yngre lærk og over hele dyssen yngre bøgetræer. Ingen underbevoksning. Beplantet med ca. 30 årige bøge. I Fiskebæk Skov sammen med 4726:1-13. ** Seværdighedsforklaring ** Fiskebæk Skov omtales i "Med arkæologen DK rundt" (nr. 4, s. 160-161) samt i "Dehn-Nielsen 1977". Plejeplan og informationsskiltning kunne derfor foreslås.
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museerne.dk

Langhøj

Som navnet antyder, er langhøje aflange gravhøje med et rektangulært grundplan. De første langhøje blev opført allerede i den første periode af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.) og havde ligheder med de gravformer, som også anvendtes i kystområderne ved Østersøen og i området ud mod Atlanterhavet. Arkæologiske undersøgelser viser, at der over store geografiske områder har været udført ensartede ritualer ved langhøjene. Læs videre her.

Dysse

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Jættestue

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links