Faktaboks

Kommune
Slagelse Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
35233
Sted- og lokalitetsnummer
040306-1
Anlæg
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.)

Original fredningstekst

Tingl.: 23/1 1894, hofjægermester N.C.H. Grevenkop-Casten- skiold til St. Frederikslund. Afmærkn.: MS 1894, ved løjtnant Lassen. Langdysse 26 x 8 m. 1,5 m høj. Afgravning nær SØ-enden. Randsten: NV 5 (4 v.), SV 20 (15 v.), SØ 4 (1 v.), NØ 18 (6 v.). Kammer: 4 bæresten, ingen dæksten. Græsklædt i ager. 2 store bøgetræer.

Undersøgelseshistorie

1893
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidLangdysse paa høj Bakkeflade, bevoxet med 3 Bøgetrær. Retning Nordvest-Sydøst. 86' lang, 25' bred. Jordfylden c. 5' høj. Af Randstene findes: i den nordvestlige ende 4 faldne, 1 staaende, i den sydvestlige Side 5 staaende, 15 faldne eller skredne, i den sydøstlige Ende 3 staaende, 1 falden, i den nordøstlige Side 12 staaende, 6 faldne. Sidernes Randstene ere gennemgaaende noget mindre end Endernes, der rage indtil 4' op af Jorden. - Jordhøjningen beskadiget ved en Afgravning nær ved den sydøstlige Ende samt et Par mindre Afskrabninger, iøvrigt vel bevaret. - 52' fra den nordvestlige Ende et tomt Kammer uden Overligger, dannet af 4 lige høje Stene, hvis øvre Kant ligger ubetydeligt (c.1/2') lavere end Jordhøjningens Niveau, den sydvestlige Sidesten er skreden udad, den nordvestlige Endesten har sat sig lidt indad. Kamrets Retning Nordvest-Sydøst. Dets Længde 5'2", dets Bredde 3', dets Dybde 4'. [[Fredlyst under 23.Januar 1894. - Se Planche 4 og 5]]. Bevoksning: 1983: Græs, Løvkrat og Løvtræer
1893
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1940
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidLangdysse, 26 x 8 m., 1 1/2 m. høj. Afgravning nær SØ. Enden. Randsten: NV. 5 (4 væltede), SV.20 (15 v.), SØ. 4 ( 1 v.) NØ. 18 (6 v.). Kammer: 4 Bæresten, ingen Dæksten. Græsklædt i A- ger. 2 store Bøgetræer.
1940
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1950
Museal restaurering - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1983
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
1983
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorLangdysse, 1,4 x 28,0 x 8,0 m. Orienteret NV-SØ. Randsten: NV 5, NØ 18, SØ 4, SV 18. Den SØ -lige del af højen delvist afgravet i gammel tid. Stærkt overgroet, rektangulært kammer af 4 eller 5 bæresten. Ingen dæksten. ** Seværdighedsforklaring ** Ret imponerende med de store randsten. Bevoksning: 1983: Græs, Løvkrat og Løvtræer
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde MuseumFortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Langhøj

Som navnet antyder, er langhøje aflange gravhøje med et rektangulært grundplan. De første langhøje blev opført allerede i den første periode af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.) og havde ligheder med de gravformer, som også anvendtes i kystområderne ved Østersøen og i området ud mod Atlanterhavet. Arkæologiske undersøgelser viser, at der over store geografiske områder har været udført ensartede ritualer ved langhøjene. Læs videre her.

Dysse

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Jættestue

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links