Faktaboks

Kommune
Sorø Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
362324
Sted- og lokalitetsnummer
040107-37
Anlæg
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.)

Original fredningstekst

Langdysse 6 x 15 m (NV-SØ). Stærkt forstyrret. Højningen er helt borte og randstenene væltet og i uorden. Midt i lang- dyssen rester af 2 kamre or. NV-SØ. Mindesmærket ligger umiddelbart op til skovvej og burde restaureres. NMI: ......2 kamre or. NV-SØ. Af det Sø kammer står NØ-lang- side dannet af en stor stenblok og de to kortsider, hver dannet af 1 sten. Af det NV kammer står de to lang- sider hver dannet af 1 sten. Mindesmærket .........

Undersøgelseshistorie

1940
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidLangdysse, 6 x 15 m. (NV - SØ). Stærkt forstyrret. Højningen er helt borte og Randstenene væltet og i Uorden. Midt i Langdyssen Rester af 2 Kamre orienteret NV - SØ. Af det SØ.Kammer staar NØ.Langside dannet af en stor Stenblok og de to Kortsider, hver dannet af 1 Sten. Af det NV.Kammer staar de to Langsider, hver dannet af 1 Sten. Mindesmærket ligger umiddelbart op til Skovvej og burde restaureres.
1940
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1984
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
1984
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorLangdysse Ø-V (?) Den er meget forstyrret, så beskrivelse er vanskelig, udstrækning ca. 0,4 (skema:1 m) x 15 x 10 m. Det ser ud til at være enten en langdysse med 2 kamre i Ø-V'lig retning eller en runddysse ? med 1 kammer. Randstenene findes (omkring 1 kiste) i uregelmæssig form. Kisten Ø-V med 1 aflang bæresten N og 2 kortere Ø + V. Rager ca. 1 m op, indre mål ca. 1,4 x 7 m.. Omtrent 1 m V herfor findes 2 stenstykker, fra den manglende bæresten mod S/dæksten eller 1 anden forstyrret grav ? Der anes her lidt højfyld til ca. 0,4 m' højde med en del flintafslag. Tæt bevokset med yngre løvtræer, bog, birk m.m. Findes i skov, ca. 5 m fra skovvej, omtrent 150 m fra landevej. Bevoksning: 1984: Løvtræer
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde MuseumFortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Langhøj

Som navnet antyder, er langhøje aflange gravhøje med et rektangulært grundplan. De første langhøje blev opført allerede i den første periode af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.) og havde ligheder med de gravformer, som også anvendtes i kystområderne ved Østersøen og i området ud mod Atlanterhavet. Arkæologiske undersøgelser viser, at der over store geografiske områder har været udført ensartede ritualer ved langhøjene. Læs videre her.

Dysse

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Jættestue

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links