Faktaboks

Kommune
Slagelse Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
35239
Sted- og lokalitetsnummer
040306-3
Anlæg
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Jordfæstegrav, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 501 f.Kr.)

Original fredningstekst

2 dyssekamre i sløjfet langdysse nær markskel. Begge har 2 sidesten i hver side og 2 indskudte endesten. Det SØ-lige kammer er omstablet med sten og har hvælvet overligger. Det NV-lige er delvis omstablet med sten, og har flad over- ligger, der er brudt i 2 stykker. Indbyrdes afstand ca. 5 m.

Undersøgelseshistorie

1893
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidUmiddelbart øst for [sb.] Nr. 2 en langagtig overpløjet Jordhøjning med Retning Nornordvest-Sydsydøst. Skønnes at være Tomten af en Langdysse og at være omtrent 150' lang. Bevoksning: 1983: Græs
1893
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1946
Uspecificeret aktivitet - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1946
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid2 Dyssekamre i sløjfet Langdysse nær Markskel. Begge har 2 Sidesten i hver Side og 2 indskudte Endesten. Det SØ-lige Kammer er omstablet med Sten og har hvælvet Overligger. Det NV-lige er delvis omstablet med Sten, og har flad Overligger, der er brudt i 2 Stykker. Indbyrdes Afstand ca. 5 m.
1946
Diverse råstofgravning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1946
Museal udgravning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidFund af 2 dyssekamre i overpløjet langhøj. Ved udgravningen sås, at hvert kammer var dækket af en ydre og en indre stenkappe, der omkransedes af en stensætning. Kamrene fandtes i den SØ-lige ende. De var velbevarede og indeholdt øskenflasker, lerkarskår og i kammer A en halv dolkstav. Ialt fandtes knogledele fra mindst 3 individer. I midten af langhøjen fandtes C - en formodet stensat grav. Den er anlagt senere end højen. Der iagttoges en bundbrolægning over størstedelen af højen. Den har gået ud til randstenene.
1946
Museal restaurering - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1947
Analyser af materiale - Antropologisk Laboratorium, Panum Instituttet
1983
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorTo dyssekamre fra en sløjfet langhøj, rester af højen ses endnu i skellet SØ for kamrene. Højen må have ligget NV-SØ. NV-lige kammer har 2 bæresten i hver side, 2 i NV-gavlen, SØ -gavlen er lukket med opstablede sten. 1 dæksten, der er knækket i to stykker. SØ-lige kammer er delvist dækket med jord. Muligvis kort gang mod SØ. 1 dæksten. Ifølge fredningsbeskrivelsen 4 bæresten. Afstanden mellem kamrene er ca. 5 m. Bevoksning: 1983: Græs
1999
Registrering af knoglemateriale - Antropologisk Laboratorium, Panum Instituttet
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde Museum

Langhøj

Som navnet antyder, er langhøje aflange gravhøje med et rektangulært grundplan. De første langhøje blev opført allerede i den første periode af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.) og havde ligheder med de gravformer, som også anvendtes i kystområderne ved Østersøen og i området ud mod Atlanterhavet. Arkæologiske undersøgelser viser, at der over store geografiske områder har været udført ensartede ritualer ved langhøjene. Læs videre her.

Dysse

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Jættestue

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links