4376 vestligste randsten i syd-ende med to forvitrede skåltegn på toppen. Set fra SV.
.
4372 kammer. Set fra S.
.
4371 kammer. Set fra Ø.
.

Faktaboks

Kommune
Vordingborg Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
41258
Sted- og lokalitetsnummer
050213-69
Anlæg
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Skåltegn, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Tingl.: 29/5 1878. Generalinde A. von Oxholm til Rosenfeldt. Afmærkn.: MS 1889 Langdysse 6,2 x 11,61 m or. NV-SØ. I skov, delvis bevokset. Kammer: 5 bæresten, 1 dæksten samt 2 gangsten. 27 randsten. Seværdig. NMI: Langdysse......Seværdig. Bør restaureres, mærkesten flyttes.

Undersøgelseshistorie

1876
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidPaa flad Mark findes en Langdysse, som for lang Tid siden er udgravet og blottet for Jord. De fleste Randsten ere bevarede, men mange af dem ere omstyrtede. De midterste Sten i begge Smalsiderne ere særlig høie og spidse, 5 Endesten mod Nord, 3 mod Syd. Høiden i Gravkammeret er omtrent 2 Fod, af Overliggeren er et stort Stykke afsprængt, som ligger vest for Kammeret. Se. Pl. 10-11. Bevoksning: 1981: Mos og Græs
1876
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1940
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidLangdysse, 20' x 37'. Or. NV.-SØ. I Skov, delvis bevokset. Kammer: 5 Bæresten, 1 Dæksten samt 2 Gangsten. 27 Randsten. (Seværdig). (Bør restaureres, Mærkesten flyttes).
1940
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1981
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorSmuk langdysse uden høj af betydning, orienteret N-S. Randsten: N 5, Ø 10, S 5, V 7. Kammer Ø-V, bygget af 5 bæresten og 1 dæksten , kort gang af 2 sten mod Ø. Et stykke af dækstenen er afsprængt og ligger V for kammeret. Ved mit besøg lå der en del kvas omkring - men ikke i - dyssen. Ligger i høj bøgeskov. ** Seværdighedsforklaring ** Smuk og karakteristisk dysse med meget store sten, især i gavlene. Bevoksning: 1981: Mos og Græs
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museerne.dkFortidsmindet blev fundet som beskrevet. Flot langdysse med store sten, der ligger i skovbund.
2016
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museerne.dkLangdysse. Den vestligste randsten i syd-ende har to forvitrede skåltegn på toppen. FM-sten sat ca. 1 m syd for kammer.

Langhøj

Som navnet antyder, er langhøje aflange gravhøje med et rektangulært grundplan. De første langhøje blev opført allerede i den første periode af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.) og havde ligheder med de gravformer, som også anvendtes i kystområderne ved Østersøen og i området ud mod Atlanterhavet. Arkæologiske undersøgelser viser, at der over store geografiske områder har været udført ensartede ritualer ved langhøjene. Læs videre her.

Dysse

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Jættestue

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Skåltegn

Skåltegn er mindre, cirkulære, indhuggede fordybninger i klippeflader eller på større og mindre sten. Der kendes enkelte skåltegn fra bondestenalderen (neolitikum ca. 4000-1700 f.v.t.), men de forbindes navnlig med bronzealderen (ca. 1700-500 f.v.t.), hvor de var særlig udbredt. De findes enkeltvis eller i grupper af flere skåltegn på samme sten og sammenlignes ofte med bronzealderens lidt mere komplicerede helleristninger, der er indhuggede motiver på klippeflader. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links