Faktaboks

Kommune
Aabenraa Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
411026
Sted- og lokalitetsnummer
220203-160
Anlæg
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Grube (uspecificeret funktion), Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Original fredningstekst

Ejerlav: Skovby, art. 102, kortbl. 3, parcel 79. Tingl.: Diplom. Afmærkn.: MS 1937, Raklev. Dyssekammer (i stærkt udjævnet, overpløjet langdysse). Kammeret er sat af 2 sten i hver side, med 2 flade dæksten, en større, 1,86 x 1,25 x 0,35 m, og en mindre, 0,6 x 0,56 x 0,15 - 0,2 m. Kammeret måler indvendigt ved bunden, 1,84 m (øst-vest) x 0,5 m; indvendig højde, fra bund til dækstenens underside 0,5 m. I fredningen er indbefattet 1 m jord til alle sider uden for kammeret.

Undersøgelseshistorie

1935
Dyrkning/land- og skovbrug - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1935
Museal udgravning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidDyssekammer i overpløjet langhøj uden randsten. I kammeret havde ejeren fundet en kraveflaske. Ved museets udgravning fandtes ikke yderligere oldsager.
1935
Museal udgravning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1935
Museal restaurering - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1935
Genstand givet til museum - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1935
Uspecificeret aktivitet - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
1935
Tinglysning - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorKammeret fredlyst.
1956
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidDyssekammer (i stærkt udjævnet, overpløjet langdysse). Kamret er sat af 2 sten i hver side, med 2 flade dæksten, en større 1,86 x 1,25 x 0,35 m, og en mindre 0,60 x 0,56 x 0,15-0,20 m. Kamret måler indvendigt ved bunden 1,84 m (Ø-V) x 0,50 m, indvendig højde fra bund til dækstenenes underside 0,50 m. I fredningen er indbefattet 1 m jord til alle sider uden for kamret.
1956
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1996
Byggeri og anlæg - Haderslev Museum
1996
Museal prøvegravning - Haderslev Museum
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Sønderjylland

Langhøj

Som navnet antyder, er langhøje aflange gravhøje med et rektangulært grundplan. De første langhøje blev opført allerede i den første periode af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.) og havde ligheder med de gravformer, som også anvendtes i kystområderne ved Østersøen og i området ud mod Atlanterhavet. Arkæologiske undersøgelser viser, at der over store geografiske områder har været udført ensartede ritualer ved langhøjene. Læs videre her.

Dysse

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Jættestue

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links