Faktaboks

Kommune
Lejre Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
32267
Sted- og lokalitetsnummer
020609-20
Anlæg
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.)

Original fredningstekst

Tomt af langdysse. 12 x 20 m og ca. 1 m høj, orienteret i nord-sydlig retning. Højen er noget ujævn. Randsten: i S 1, i V 1, i N 2 (den ene meget stor og nærmest oprejst, muligvis sekundær). I ager.

Undersøgelseshistorie

1883
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidSØ for foregaaende [sb.9] ligger en tildels ødelagt Langdysse med Retning NØ-SV. Paa Midten ses en Del store Sten, som have hørt til et ødelagt Gravkammer. Langs den vestlige Rand findes 12 Sten, de fleste staaende paa deres Plads, de rage 1-2' op over Jordoverfladen. Mod Ø ere kun 2 Randsten tilbage, det samme Antal findes i den nordlige og sydlige Ende, mod N staar en stor Stenblok, 5' br, 4' h. (Pl.10).
1883
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1941
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidØdelagt Langdysse. 20 x 12 m. Randsten: V 4, S 1 stor. Alle Kammersten borte.
1982
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorLangdysse, mål 1,0x20x12 m, N-S'lig retning. Højen er meget ujævn og tilgroet med nælder, skærmplanter og enkelt hyldebusk, desuden er der smidt mange sten op ad højen, særligt mod vest, hvor der ligger store stendynger og kvas. Der har været afbrændt mindre bål på højen. Ingen synlig fredningssten. Af randsten ses mod S 1, V 1, N 2 (ene meget stor), Ø ingen. Dyssen ligger ret højt på moræneskråning ned mod lavt område, omtrent 25 m NV for 3226.3. Ca 500 m til landevej. Ejer: se 3226.3.
1988
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorTomt af langdysse. 12 x 20 m og ca. 1 m høj, orienteret i nordsydlig retning. Højen er noget ujævn. Randsten: i S 1, i V 1, i N 2 (den ene meget stor og nærmest oprejst, muligvis sekundær). I ager.
1988
Tinglysning - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde Museum

Langhøj

Som navnet antyder, er langhøje aflange gravhøje med et rektangulært grundplan. De første langhøje blev opført allerede i den første periode af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.) og havde ligheder med de gravformer, som også anvendtes i kystområderne ved Østersøen og i området ud mod Atlanterhavet. Arkæologiske undersøgelser viser, at der over store geografiske områder har været udført ensartede ritualer ved langhøjene. Læs videre her.

Dysse

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Jættestue

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links