Faktaboks

Kommune
Slagelse Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
352216
Sted- og lokalitetsnummer
040312-17
Anlæg
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.)

Original fredningstekst

Langdysse 40 x 7 x 1,5 m. Kammer af 4 bæresten uden dæksten. Randsten: NV 3, SV 21, NØ 23, SØ 3. Træbevokset.

Undersøgelseshistorie

1893
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidMaglehøj Mark (el. Gundemose Mark) Egebeplantet Langdysse. Retning Nordvest til Vest - Sydøst til Øst. 130' lang, 28' bred. Jordhøjningen 4-5' høj. Af Randstene findes: for Vestenden 1 væltet, 1 staaende (kløvet), i Sydsiden 11 staaende, 12 væltede, for Østenden 1 staaende, 2 væltede, i Nordsiden 17 staaende, 2 væltede. Flere Steder ligger enkelte fra deres Plads bortslæbte Randstene. - 68' fra Vestenden et tomt Kammer uden Overligger, dannet af 4 ligehøje Stene, hvis øverste Rand ligger lidt lavere end Jordhøjningens Niveau. Kammerets Retning Nordvest-Sydøst, dets Længde 5'5", Bredde 3'3", Dybde 3'2". Bevoksning: 1984: Løvtræer
1940
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidLangdysse, 40 x 7 m., 1 1/2 m. høj, Kammer af 4 Bæresten uden Dæksten. Randsten: NV. 3, SV. 21, NØ. 23, Sø. 3. Træbevokset.
1940
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1984
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
1984
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorLangdysse NV-SØ. Den måler ca. 1,5 x 44,0 x 10,0 m. Højen ser velbevaret ud og de fleste randsten, især mod SV, er væltet ned - Antal: NV 3, SV 21, NØ 23, SØ 3. Nogle randsten er flækkede og flere er tilgroede, indre tværmål ca. 7 m. Omtrent i midten er et aflangt kammer i højens retning med 2 lange sten SV og NØ og 2 kortere for enderne, indre mål ca. 1,6 x 0,7 m. (smalner lidt indad foroven). Ingen dæksten, lidt forsænket i forhold til højen. Omtrent 1,5 m. mod V er en ældre rævegrav (?), ikke mere i brug. Burde dækkes. Højen er bevokset med ældre egetræer og ca. 1-5 m. fra højen mod SV og SØ krat. God pløjeafstand. Højt i terræn ved ådal, ca. 375 m. fra landevej. Nær andre dysser. ** Seværdighedsforklaring ** Langdysse nær andre ved ådal. Bevoksning: 1984: Løvtræer
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde MuseumFortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Langhøj

Som navnet antyder, er langhøje aflange gravhøje med et rektangulært grundplan. De første langhøje blev opført allerede i den første periode af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.) og havde ligheder med de gravformer, som også anvendtes i kystområderne ved Østersøen og i området ud mod Atlanterhavet. Arkæologiske undersøgelser viser, at der over store geografiske områder har været udført ensartede ritualer ved langhøjene. Læs videre her.

Dysse

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Jættestue

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links