Faktaboks

Kommune
Slagelse Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
352211
Sted- og lokalitetsnummer
040307-56
Anlæg
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.)

Original fredningstekst

Tingl.: Fredet i følge Antiquitets-Commissionens Skrivelse til det kongelige Danske Cancellie 1810. Langdysse 8 x 55 m. Ingen høj. Rester af to kamre: Af det sydlige 3 bæresten. hvoraf kun 1 på plads, af det nordlige 2 bæresten, hvoraf 1 væltet. Randsten: S 5, Ø 43, N 3, V 41. Smukt mindesmærke. Træbevokset.

Undersøgelseshistorie

1893
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidEgebeplantet Langdysse. Retning Nord-Syd. 172' lang, 25' bred. Jordhøjningen ringe (næppe synderligt over 1'), uregelmæssig. Af Randstene findes: i Sydenden 3 staaende eller skredne, 2 faldne, Østsiden 34 staaende, 9 faldne, Nordenden 3 faldne, Vestsiden 16 staaende, 22 faldne. - 36' fra den sydlige Ende henligger 6 Stenblokke, Rester af et forstyrret Kammer af meget store Dimensioner, antagelig med Retning Nord-Syd. 67' fra den sydlige Ende 2 store flækkede Stenblokke, rimeligvis ogsaa angivende en ødelagt Gravs Plads. Bevoksning: 1984: Løvtræer
1940
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidLangdysse, 8 x 55 m., ingen Høj. Rester af to Kamre. Af det sydlige 3 Bæresten, hvoraf kun 1 paa Plads, af det nordlige 2 Bæresten, hvoraf 1 væltet. Randsten S.5. Ø. 43, N. 3, V. 41. Smukt Mindesmærke. Træbevokset. [[Beplantning ryddes 259/41]].
1940
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1984
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorLangdysse N-S, 1,4 x 55,0 x 8,0 m. Der er lidt højrest, ca. 0,4 x 55 x 8 m., især ved Ø-lige randsten. 2 kamre tidligere? Ca. 1/3 fra S-enden findes et forstyrret kammer med 2 lange bæresten mod Ø og V og 2 mindre mod N og S, mod N er det måske 1 tærskelsten? Rest af afvæltet dæksten mod SV rager ca. 1 m. op over højen. Kistens størrelse uvis. Ca. 10 m. N herfor, lidt S for midten, findes en lavning med 2 større, sprængte stenstykker, den V-lige med kilehuller - fra dæksten? Randsten. Den er tilplantet med egetræer langs randstenene, alder 50- 100 år? Ligger ca. 300 m. fra landevej vinkelret på Langebjerg (ås) og å. Åen er nu reguleret længere mod S, det gamle å-leje anes mod SØ. ** Seværdighedsforklaring ** Langdysse mellem ås og å. Bevoksning: 1984: Løvtræer
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde MuseumFortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Langhøj

Som navnet antyder, er langhøje aflange gravhøje med et rektangulært grundplan. De første langhøje blev opført allerede i den første periode af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.) og havde ligheder med de gravformer, som også anvendtes i kystområderne ved Østersøen og i området ud mod Atlanterhavet. Arkæologiske undersøgelser viser, at der over store geografiske områder har været udført ensartede ritualer ved langhøjene. Læs videre her.

Dysse

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Jættestue

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links