Foto, oversigt
.
Foto, detalje
.
Foto, detalje
.

Faktaboks

Kommune
Hillerød Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
282724
Sted- og lokalitetsnummer
010507-15
Anlæg
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.)

Original fredningstekst

Langhøj 2 x 15 (N-S) x 40 (Ø-V) m. Randsten: S: 1, Ø: 1, V: 1. Overfladen ujævn på grund af plantningsfurer. Mange rævegrave. Tæt bevokset med nåletræer og løvtræer.

Undersøgelseshistorie

1887
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidEn Langdysse, meget ødelagt. Nø-Sv 167' lang, men synes at have været længere. 40' bred. Ved den sydlige Ende ligge 2 store Randstene, deelviis skjulte af Høifylden. Paa den østlige Side er der 2 staaende og 6 liggende Randstene, paa den vestlige 2 staaende og 5 liggende Randstene, hvoraf den største er 5 1/2' lang. 44' fra den nordlige Ende sees spredte Stene af et Kammer, hvis sydlige Endesteen staaer paa sin Plads, det har været kisteformet, 6' langt og bestaaet af 4 svære Sidestene. Kamret stod i Retningen Nø-Sv. Et Par Fod vestlig for dette Kammer staaer den østlige Sidesteen af et andet i Retning Nø-Sv. Det har bestaaet af 4 store Sidestene og 1 Overligger, det har været 6' langt. Eieren fandt begge Kamre tomme. Ved Dyssens Ende mod Nø. ligge sprængte Stene, som formeentlig have været Randstene. Jordhøien er 5-6' høi. Bevoksning: 1982: Græs og Løvtræer
1942
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidLanghøj 2 x 15 (N-S) x 40 (Ø-V) m.. Randsten: S: 1, Ø: 1, V: 1. Overfladen ujævn paa Grund af Plantningsfurer. Mange Rævegrave. Tæt bevokset med Naaletræer og Løvtræer.
1942
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1982
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorLanghøj, NØ-SV, 1,7 x 31,0 x 14,0 m. Afgravet i SV-enden, hvor der ligger en næsten 2 m. lang væltet randsten. Hele NV-langside er afgravet, kan kun konstateres p.g.a. 4 randsten. 1 randsten i SØ-siden. Mange rævegrave overalt i højen. Bevoksning: 1982: Græs og Løvtræer
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi
2014
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi

Langhøj

Som navnet antyder, er langhøje aflange gravhøje med et rektangulært grundplan. De første langhøje blev opført allerede i den første periode af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.) og havde ligheder med de gravformer, som også anvendtes i kystområderne ved Østersøen og i området ud mod Atlanterhavet. Arkæologiske undersøgelser viser, at der over store geografiske områder har været udført ensartede ritualer ved langhøjene. Læs videre her.

Dysse

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Jættestue

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links