Oversigt - fra NV
.
Oversigt - fra N
.
Foto, oversigt
.

Faktaboks

Kommune
Hillerød Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
282723
Sted- og lokalitetsnummer
010507-3
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 501 f.Kr.); Højsagn, Nyere tid (dateret 1661 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Høj 3,6 x 23 m. I toppen en hulning 4 m i diameter og ca. 1 m dyb. En hul afgravning af SV-side. Siderne lidt ujævne, men i det hele en køn høj med smuk beliggenhed. NMI: I højen skal være begravet en høne med tre guldæg.

Undersøgelseshistorie

1887
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid"Store Høi", 52' i Diameter, i Toppen, hvor enkelte Bronzesager ere fundne, er der gravet saa, at Høiden ikke kan opgives. Bevoksning: 1982: Græs
1887
Efterretning om forsvunden genstand - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1942
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj 3,6 x 23 m..I Toppen en Hulning 4 m. i Diam. og ca. 1 m. dyb. En hul Afgravning af SV-Side. Siderne lidt ujævne, men i det hele en køn Høj med smuk Beliggenhed. I Højen skal være begravet en Høne med tre Guldæg.
1942
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1982
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorHøj, 3,8 x 20,0 x 19,0 m. Hulning i top på 3,0 m. i diam. og 0,5 m. dyb, desuden en fordybning i SV-siden. Ved besigtigelsen har opmærksomheden ikke været henledt på grusgravningen indenfor 100 m.-zonen. Afmærkningen i rubrikken "råstof-nu" og udmåling på 4 cm. kort viser, at grusgravning har fundet sted indtil 40-60 m. fra højen. Af sagen F. 2536/68 fremgår, at der efter flere forhandlinger ikke er givet dispensation. Efter genbesigtigelse for at fastslå forholdene helt nøjagtigt må sagen formodentlig bringes for Fredningsnævnet. 11.04.89 Området rundt om gravhøjen mod N, V og S virker planeret (markoverfladen er flad, jævn og hård) og er desuden tilplantet med gran (HELT nylig, planter ca. 2 dm. høje!) indtil 4 m. fra højfod. Afstanden til grustagskanten er ca. som på berejsningens 4-cm. kort. Retablering ser ud til at være påbegyndt SV for højen. ** Seværdighedsforklaring ** Højen, der er stor og flot, ligger - endnu - meget smukt med vidt udsyn til trods for, at udsigten skæmmes af grusgraven. Bevoksning: 1982: Græs
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links