Faktaboks

Kommune
Kolding Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
341120
Sted- og lokalitetsnummer
170704-94
Anlæg
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Gravgenstand, Udateret (dateret 3950 f.Kr. - 1535 e.Kr.); Dysse, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.)

Original fredningstekst

Langdysse, ca. 21 m lang i NØ-SV, ca. 10 m bred, jordhøjen ca. 1 m høj. Hø- jen er omsat med 38 randsten, der fordeler sig med 10 i sydsiden, 9 i vestsiden (inclusive hjørnestenene) - af disse sidste er 2 overbrudte - 11 i nordsiden og 8 i østsiden (inclusive hjørnestenene); af disse sidste er 2 overbrudte. I højen findes 2 kamre, begge af samme konstruktion, med 1 bæresten i N, 2 i Ø og 2 i V, samt 2 gangsten og 1 dæksten. Bevokset med græs og bregner, i skov. (Restaureret).

Undersøgelseshistorie

1931
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidEn Langdysse, 21 m l. i NØ.-SV., 10 m br. Jordhøjningen ca. 1 m høj. Mod NØ. 2 Randsten samt en Sten, der vist er sprængt af den ene Randsten, mod NV. 5 Randsten, delvis jordækkede, mod SV. 5 store Randsten, 2 staaende, 2 væltede, 1 jorddækket, mod SØ. 5 Randsten. Der er sikkert paa alle Sider adskilligt flere, som er dækkede af Jorden. Bærestenene ca. 1-1.25 m høje. 5 m fra SV.-Enden ses over Jordhøjen 2 store Sten, den ene, som er noget over 1 m paa hver Led, er sikkert Dækstenen over et Kammer, den anden er muligvis et Stykke, der er sprængt af den første. 9 m fra NØ.Enden ses en anden Sten 1.50 x 1.40 m, af firkantet Form. SØ. for denne ses 3-4 Sten, der rager ca. 25 cm op over Jorden, det kan ikke afgøres, om det er Kammersten eller Gangsten til et Kammer. Smukt og anseligt Mindesm. Bevoksning: 1983: Græs
1941
Sløjfet ved land- og skovbrug - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidForstyrret langdysse med delvist væltede randstenskæde og kammersten.
1941
Museal besigtigelse - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidVed besigtigelse af den forstyrrede langdysse i Stenderup Skov blev besluttet at N01 ville forestå restaureringen af denne. Hovedparten af randstenskæden var væltet. Endvidere fandtes to forstyrrede gravkamre, det østlige med gang mod syd. En dæksten lå på plads, mens en større noget afkløvet sten lå tæt derved. Sidstnævnte var muligvis den anden dæksten. 2 bæresten fra gangens nordside lå nedfaldet i gangen. Den vestlige grav syntes ikke at være lang og graven syntes at være sammenfaldet.
1941
Anmeldelse fra privat - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidKorrespondance ml. N01 og MKH ang. restaurering af forstyrret langdysse (sb. 94) i Stenderup Skov.
1942
Diverse sagsbehandling - Museet på KoldinghusMKH 333x1-14: Langdysse, neolitisk. Restaureret af konservator Raklev, NM, 7-13. maj 1942. Herved fremkom en del oldsager, b.la.: Skålsten, bjergartsøkser, tyknakket økse, keramik. Dateret af K. Ebbesen til TN C. Rektangulær høj, 22 x 12 m., med to kamre. Litt.: Ebbesen, Klaus, 1973: Stenalder graven i Stenderup, Vejle Amts Årbog.
1942
Museal restaurering - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidRandsten samt bæresten, dæksten og tørmur blev bragt på plads. To kamre. Ca. 6,5 m. mellem de to kamres centrum. Højden i det østlige kammer fra bund til dækstenens underside var 1,17 m., i det vestlige kammer var højden 0,9 m. Dækstenen var ca. 0,6 m. tyk. Omfattende dokumentation med billeder, mål osv. I forbindelse med restaureringen fandtes forskellige oldsager, flintøkse, flintflække, sandstensøkse, lerkarskår fra flere perioder (bl.a. et fragment af halsen til en kraveflaske), flintmejsel, bjergartsøkse og en stenhammer. Genstandene, hvoraf Raklev gav en kort beskrivelse i sin beretning, blev overdraget til MKH. Randstenskæden var mangelfuld idet der var bortgravet 12-14 sten.
1955
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidLangdysse, ca 21 m lang i n.ø.-s.v., ca. 10 m bred, jordhøjen ca. 1 m høj. Højen er omsat med 38 randsten, der fordeler sig med 10 i sydsiden, 9 i vestsiden (inclusive hjørnestenen) - af disse sidste er 2 overbrudte - 11 i nordsiden og 8 i østsiden (inclusive hjørnestenen), af disse er 2 overbrudte. I højen findes 2 kamre, begge af samme konstruktion, med 1 bæresten i n., 2 i ø. og 2 i v., samt 2 gangsten og 1 dæksten. Bevokset med græs og bregner, i skov. (Restaureret).
1955
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1983
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
1983
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorSom beskrevet. På dækstenen af det S-lige kammer er der et stort og 4 mindre, skålformede fordybninger. Flot, præsentabel langdysse. Foto: E.B. På det Ø-lige kammer et skåltegn nær den højeste "kam" på dækstenen. Bevoksning: 1983: Græs
2009
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Sønderjylland

Langhøj

Som navnet antyder, er langhøje aflange gravhøje med et rektangulært grundplan. De første langhøje blev opført allerede i den første periode af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.) og havde ligheder med de gravformer, som også anvendtes i kystområderne ved Østersøen og i området ud mod Atlanterhavet. Arkæologiske undersøgelser viser, at der over store geografiske områder har været udført ensartede ritualer ved langhøjene. Læs videre her.

Dysse

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Gravgenstand

En gravgenstand er en arkæologisk genstand, der er fundet i en grav, såsom jordfæstegrav, rundhøj, langhøj eller stendysse/jættestue. Ved arkæologiske undersøgelser eller restaureringer findes ofte genstande, som de døde har fået med sig i graven. Det kan eksempelvis være lerkar, flintdolke, bronzesværd, dragtsmykker, seletøj til heste, pilgrimsmærker mv. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Udateret

I visse tilfælde er det ikke umiddelbart muligt at datere et fortidsminde uden at foretage en nærmere undersøgelse. Da beskyttede fortidsminder er fredede – også for arkæologer – er det ikke altid muligt at datere anlægget, før der foretages en videnskabelig undersøgelse. I de tilfælde, hvor fortidsmindets præcise alder er ukendt, eller der er tvivl om dateringen, anvendes betegnelsen udateret. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links