Faktaboks

Kommune
Kolding Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
35102
Sted- og lokalitetsnummer
170703-60
Anlæg
Langhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 501 f.Kr.); Stensætning, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 501 f.Kr.)

Original fredningstekst

"Påskehøj", meget anselig, men stærkt omdannet høj. Nærmest af aflang, trekantet form. 30-32 m i N-S, 20-22 m i Ø-V ( mod N), afsmalnede mod S til 6-7 m, indtil 5,5-6,0 m høj. Stejle sider mod V, N og Ø. Eftergroet sti fra S op over og omkring toppen. Bevokset med træer og buske, i ager.

Undersøgelseshistorie

1886
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid[Sb. 56-64] Pladsen for flere Mindesmærker fra Stenalderen, rimeligvis Langdysser, fuldstændig sløifede. De kaldtes "Thorshave". Se Indberetn. 5 Mai 1823.
1931
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidEn Høj, "Paaskehøj", stærkt omdannet og beplantet.
1951
Dyrkning/land- og skovbrug - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidIfg. avisudklip fra "Venstrebladet, Kolding" d. 19/9 1951 og "Jydske Tidende" d. 13/9 1951: Under pløjning stødte man på en stensætning bestående af større sten og omkring 6-7 m. lang. Stensætningen lå ca. 4 m. fra foden af "Paaskehøj". Formodentlig en del af randstenskæden? N01 blev tilkaldt.
1951
Museal besigtigelse - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidIfg. avisudklip fra "Venstrebladet, Kolding" d. 19/9 1951 og "Jydske Tidende" d. 13/9 1951: Glob beså højen og skønnede at der evt. kunne være tale om en bronzealderhøj, samt at de afdækkede sten formentlig blot var en del af randstenskæden. Højen var formentlig aldrig blevet undersøgt /udgravet, endvidere var den delvist beplantet.
1955
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid"Påskehøj", meget anselig, men stærkt omdannet høj. Nærmest af aflang trekantet form. 30-32 m i nordsyd, 20-22 m i ø-v (mod nord) afsmalnende mod syd til 6-7 m, indtil 5 ½ - 6 m høj. Stejle sider mod vest, nord og øst. Eftergroet sti fra syd op over og omkring toppen. Bevokset med træer og buske, i ager.
1955
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1996
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor"Påskehøj". Stærkt omdannet, nærmest aflang trekantet. 32 m. N/S, 22 Ø/V og 7 m. høj. I V, N og Ø stejle sider. Affladet mod S. Fra S fører en fodsti i højens længde over top. I N-side affladet afsats, hvori anbragt udsigtsbænk mod Ø. Høj bevokset med græs, krat, birke og bøgetræer, mest i højens periferi. Afsætning: Omtrentlig lokalisering. Beskadigelser: Ujævnheder i overfladen, affladning af top, randbeskadigelser. Bevoksning: Græs, træer. Foto: S/H, 03, neg.nr. 19, NV. F, 03, neg.nr. 09. *** Nyberejsningstekst *** 18.07.1996. "Påskehøj". Som fritekst 1956 og berejsning 1979. Tilføjelse: Den affladede afstas er i syd- og østsiden. Udsigtsbænken i østsiden er muligvis udskiftet eller i hvert fald fået nye ben af impregnerede planker. Højsiden bagved bænken er før 1979 af gravet i stejl brink. I bøgetræet på højtop er bundet et kort svingtov, hvorved brinken her er strækt afslidt. Foran bænken er i afsatsens kant mod øst opsat et gelænder af grene. Stien er opad nordsiden stabiliseret med grene fæstede med nedrammede tynde pæle. Mindre blikskur på hjul er opsat på græsmarken ca. 3-4 m øst for højfod.
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Sønderjylland

Langhøj

Som navnet antyder, er langhøje aflange gravhøje med et rektangulært grundplan. De første langhøje blev opført allerede i den første periode af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.) og havde ligheder med de gravformer, som også anvendtes i kystområderne ved Østersøen og i området ud mod Atlanterhavet. Arkæologiske undersøgelser viser, at der over store geografiske områder har været udført ensartede ritualer ved langhøjene. Læs videre her.

Stensætning

Stensætning er en fællesbetegnelse for forskellige menneskeskabte konstruktioner af sten. De stammer fra store dele af oldtiden begyndende med bondestenalderen (neolitikum ca. 4000-1700 f.v.t.). En stensætning kan eksempelvis være en del af et gravanlæg, en randstenskæde omkring en gravhøj eller en række af sten stående på en linje. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links