Monumentet set fra øst
.
Monumentets bagside set fra vest
.
Nederste del af monument set fra øst
.

Faktaboks

Kommune
Kolding Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
351019
Sted- og lokalitetsnummer
170706-98
Anlæg
Mindesmærke, Nyere tid (dateret 1912 e.Kr. - 2018 e.Kr.)

Original fredningstekst

Mindesmærke, monument over Christian Flor. Tilhugget sten opsat på granitsokkel. Mindesmærket er ca. 1 x 0,56 x 2,23 m. På stenens front er indsat en bronzetavle med afbildning af Christian Flor og nedenunder en cirkulær bronzeplade omgivet af kornaks og inskriptionen: VORT MODERSMAAL HAN ELSKED, HUN VAR HANS UNGDOMS BRUD, FOR HENDES RET OG ÆRE AT VÆRGE DROG HAN UD, HVOR MEST HUN BLEV FORHAANET OG TRAMPET UNDER FOD, HAN HENDES ROS FORKYNDTE MED FRIT OG FREJDIGT MOD. C. PLOUG. Mellem de to bronzeplader er i stenen indhugget følgende inskription med sortmalede versaler: CHRISTIAN FLOR 1792-1875 Under den cirkulære bronzeplade er i stenen indhugget følgende inskription med sortmalede versaler: REIST AF SØNDERJYDSK CENTRALFORENING MCMXII Inskriptionerne på stenen kan opmales som hidtil i samme omfang, farve og typografi.

Undersøgelseshistorie

2018
Diverse sagsbehandling - Museum SønderjyllandAfventer data
2018
Museal berejsning - Haderslev MuseumMonument over Christian Flor. Groft tilhugget, trapezformet bautasten i rød granit på toppen af rød, groft tilhugget granitstenssokkel. Mindesmærket er 2,23 meter højt inklusiv sokkel. Bautasten: bredde øverst: 1,00x0,26 m (BxD) Bredde nederst: 0,65x0,26 m (BxD) Sokkel: 0,37x0,95x0,56 m (HxLxB) Står i stenbrolagt anlæg af chaussésten på 3,20x3,40 m. Anlægget har et trin mod øst. Bronzetavle med afbildning af Christian Flor i toppen af bautastenen 0,52x0,45 m. Cirkular bronzeplade omgivet af kornaks nederst på bautastenen. Herpå en indskrift med versaler: VORT MODERSMAAL HAN ELSKED, HUN VAR HANS UNGDOMS BRUD, FOR HENDES RET OG ÆRE AT VÆRGE DROG HAN UD, HVOR MEST HUN BLEV FORHAANET OG TRAMPET UNDER FOD, HAN HENDES ROS FORKYNDTE MED FRIT OG FREJDIGT MOD. C. PLOUG. Indskrift på en side med indhuggede, sortmalede versaler. Østsiden over den cirkulære bronzeplade: CHRISTIAN FLOR 1792-1875 Østsiden under den cirkulære bronzeplade: REIST AF SØNDERJYDSK CENTRALFORENING MCMXII Historik: Mindesmærket blev rejst 14. juli 1912 for Christian Flor (1792-1875) på foranledning af Sønderjydsk Centralforening. Christian Flor var præst, politiker, lærer, højskoleforstander, medlem af Den Grundlovgivende Forsamling og fra 1856 medlem af Rigsrådet. Desuden var han lektor i dansk ved Christian-Albrechts-Universität i Kiel. Han arbejdede livet igennem for udviklingen og bevarelsen af det danske sprog og den danske kultur i Sønderjylland, hvor han bl.a. skrev nogle af de berømte taler som Laurids Skau og Peter Hiort Lorenzen holdt på Skamlingsbanken. Han grundlagde Danmarks ældste højskole - Rødding Højskole - i 1844. Kunstneren til mindesmærket er ukendt.
2018
Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Sønderjylland
2018
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Sønderjylland

Mindesmærke

Mindesmærker er erindringssteder over eksempelvis en begivenhed eller en person og består som oftest af en sten med en inskription, der forklarer om anledningen til, at mindesmærket er blevet rejst. Mindesmærker findes overalt i landet og er som regel rejst på det sted, begivenheden fandt sted, eller et sted, som den mindede person havde en tilknytning til. Læs videre her.

Mindesmærker i Danmark

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links