Monumentet set fra sydøst
.
Indskrift på monumentets nordvestlige side set fra nordvest
.
Monumentet set fra nordvest
.

Faktaboks

Kommune
Kolding Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
351021
Sted- og lokalitetsnummer
170706-100
Anlæg
Mindesmærke, Nyere tid (dateret 1889 e.Kr. - 2018 e.Kr.)

Original fredningstekst

Mindesmærke, monument over Mourits Mørk Hansen. Leddelt, rundbuet stele i granit med laurbærkrans i toppen på profileret postament med afrundede hjørner på dobbelt sokkel. Mindesmærket er ca. 3,27 2,24 x 2,4 m. Øverst på mindesmærket findes i sten en åben bog med indskrift i indhuggede, sortmalede versaler: VI TRO DERFOR TALE VI 2 COR. 4. 13. I toppen af stelens sydside ses en bronzemedaillon i relief udformet af Anne Marie Carl Nielsen. Indskrifter på to sider med indhuggede, sortmalede versaler: Sydsiden: Over bronzerelieffet: VAAR OG HØST SKAL HAABETS SANG Under bronzerelieffet: ALDRIG BLANDT OS GLEMMES TIL MINDE OM DEN SØNDERJYDSKE SAGS IHÆRDIGE TALSMAND MOURITS MØRK HANSEN TAK FOR TROFAST ARBEJDE Nordsiden: REJST AF D.S.S.F. 1899 Inskriptionen kan opmales i samme omfang, farve og typografi som hidtil.

Undersøgelseshistorie

2018
Diverse sagsbehandling - Museum SønderjyllandAfventer data
2018
Museal besigtigelse - Haderslev MuseumBesigtigelser for at udarbejde fredningstekst. Forslag til fredningstekst: Monument over Mourits Mørk Hansen Leddelt, rundbuet stele i lys grå slebent granit med laurbærkrans i toppen på profileret postament med afrundede hjørner på dobbelt sokkel. Afsluttet øverst med en åben bog med indskrift i indhuggede, sortmalede versaler: VI TRO DERFOR TALE VI 2 COR. 4. 13. Mindesmærket inklusiv postament måler: 2,40x1,70x0,75 m (HxLxB) Sokkel: 0,32x3,27x2,24 m (HxLxB) Står i stenbrolagt anlæg af chaussésten på ca. 6,80x6,70 m. I toppen af stelens sydside ses en bronzemedaillon i højt relief udformet af Anne Marie Carl Nielsen. Indskrifter på to sider med indhuggede, sortmalede versaler: Sydsiden: Over bronzerelieffet: VAAR OG HØST SKAL HAABETS SANG Under bronzerelieffet: ALDRIG BLANDT OS GLEMMES TIL MINDE OM DEN SØNDERJYDSKE SAGS IHÆRDIGE TALSMAND MOURITS MØRK HANSEN TAK FOR TROFAST ARBEJDE Nordsiden: REJST AF D.S.S.F. 1899 Historik: Stelen for Mourits Mørk Hansen (1815-1895) blev rejst 30. juni 1889. Mourits Mørk Hansen var præst og politiker og medlem af Stænderforsamlingen. Han var en ihærdig talsmand for den sønderjyske sag og blev derfor i 1864 forvist fra Sønderjylland af preusserne. Mindesmærket er udført af Mourits Mørk Hansens søn, V. J. Mørk-Hansen og selve bronzerelieffet af Anne Marie Carl Nielsen. Monumentet har en vis lighed med et gravmæle, hvilket vakte debat inden opsættelsen. Man var bekymret for, om man skabte en kirkegård uden døde på Skamlingsbanken.
2018
Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Sønderjylland
2018
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Sønderjylland

Mindesmærke

Mindesmærker er erindringssteder over eksempelvis en begivenhed eller en person og består som oftest af en sten med en inskription, der forklarer om anledningen til, at mindesmærket er blevet rejst. Mindesmærker findes overalt i landet og er som regel rejst på det sted, begivenheden fandt sted, eller et sted, som den mindede person havde en tilknytning til. Læs videre her.

Mindesmærker i Danmark

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links