Faktaboks

Kommune
Kolding Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
35103
Sted- og lokalitetsnummer
170703-37
Anlæg
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 1701 f.Kr.); Dysse, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.)

Original fredningstekst

Dyssekammer, orienteret i omtr. Ø-V. Kammeret, der består af 3 sidesten (1 mod N, 1 mod S og 1 mod V) måler ca. 1,8 x 0,7 m. Ingen dæksten. Delvis jordfrit. Kammeret er omgivet af en lav høj, 0,5-0,6 x 9-10 m, med noget ujævn overflade. Højen bevokset med løvtræer, i skov.

Undersøgelseshistorie

1931
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidEn Høj, 0.50 m h., 9-10 m i Tværm. I Midten et udgravet Dyssekammer med Retning omtr. Ø.-V., sat af 3 Sten. Den nordre er 1.35 m l. 0.65 m br. Den vestre 1.40 m l. i Ø.-V., 0.95 m br., den søndre er 1.60 m l., 0.65 m br. Kamret er foroven 1.50 m langt, 0.32 m bredt, jordfrit i en Dybde af 0.65 m. Der er ingen Sten at se mod Ø. Sidestenene vender en flad Side indad. Den nordre og den søndre hælder svagt indad. Endestenene mod V. ligget meget skraat og hviler paa de 2 Sidesten. Kamrets Længde ved Bunden er 1.90 m, Bredden 0.63 m. Dæksten mangler. Jordhøjen ligger op til Bærestenenes Overkant. Mellem Sidestenene og Endestenen er der Rester af en Stenpakning. Bevoksning: 1979: Græs og Løvtræer
1931
Privat udgravning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1955
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidDyssekammer, orienteret i omtr. østvest. Kammeret, der består af 3 sidesten (1 mod nord, 1 mod syd og 1 mod vest) måler ca. 1,8 x 7 m. Ingen dæksten. Delvis jordfrit. Kammeret er omgivet af en lav høj, 0,5-0,6 x 9-10 m med noget ujævn overflade. Højen bevokset med løvtræer, i skov.
1955
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1979
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorDysse med kammerrest bestående af tre sten, to sidesten i Ø, åbning her og nedfalden overligger herpå, mål ca. 2 x 2,5 m. I rundhøj, mål ca. 10 x 1 m. Overflade ujævn, kammerrest i sænkning. Beliggende i skov med bøgetræer. Bevokset med enkelte træer og græs. Afsætning: Omtrentlig lokalisering. Foto: Ingen fotos p.g.a. bevoksning. Bevoksning: 1979: Græs og Løvtræer
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Sønderjylland
2013
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Sønderjylland

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Dysse

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links