Faktaboks

Kommune
Slagelse Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
35217
Sted- og lokalitetsnummer
040307-7
Anlæg
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.)

Original fredningstekst

Tingl.: 16/10 1855, godsejer A.W. Bech, Valbygaard. "Pugehøj", langdysse 16 x 10 x 1 m. Kammer af 5 bæresten og 1 dæksten. Randsten: N 10, Ø 13, S 6, V 9.

Undersøgelseshistorie

1857
Museal besigtigelse - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1857
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1888
Museal besigtigelse - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1888
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1893
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidLangdysse, "Pugehøj". Retning Nord-Syd. 50' lang, 29' bred. Ganske ringe (indtil 1' høj) Jordhøjning. Af Randstene findes: i Nordenden 9, alle noget skredne, i Østsiden 3 staaende, 11 faldne, i Sydenden 5 staaende, 1 falden,i Vestsiden 6 staaende, 3 faldne, Endestenene ere højere end de andre, en i Sydenden rager 4' op af Jorden. Desuden henligge flere forslæbte Randstene baade udenfor og indenfor Stensætningen.- Omtrent i Midten (20' fra Nordenden) et tomt Gravkammer, næsten helt oven Jorde, dannet af 5 Bærestene (2 i hver Langside, 1 i Vestenden) med Overliggeren paa Plads. Kamrets Retning Vest-Øst, det er aabent i Øst. Dets Længde 7'4", dets Bredde mod Vest 3', mod Øst 2'8", dets Dybde indtil Fylden (maalt mod Vest) 3'. 6'4" fra Kamrets vestlige Ende ses i Fylden den øvre Kant af en Sten, rimeligvis Indgangsstenen, aabningen mellem den og Overliggeren har være 1'10". En af Sidestenene i Syd har sat sig noget indad. Overliggeren nu 7'4" lang, 5'8" bred, 2'2" tyk, men noget beskadiget ved Afflækning, et Par i Kamrets Nærhed henliggende Stenblokke synes afsprængte fra den. Forbeholdt til Fredning ved Købekontrakt af 31/3 1852. MS.(Se Planche 22- 24). Fredningen thinglæst 16. Oktober 1855. Bevoksning: 1983: Græs
1940
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid"Puggehøj", Langdysse, 16 x 10 m., 1 m. høj, Kammer af 5 Bæresten og 1 Dæksten. Randsten: N.10, Ø.13, S.6, V.9.
1940
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1983
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
1983
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor"Pugehøj", 0,5 x 18,0 x 11,0 m. Langdysse, N-S. Randsten: N 10, Ø 11, S 6, V 9. Rektangulært kammer Ø-V af 5 bæresten og 1 dæksten, åbent mod Ø. Lidt Ø for kammeret ligger 1 stor sten, en anden ligger lidt S for kammeret. I kammeret vokser en stor hyld. ** Seværdighedsforklaring ** Pæn dysse med stort kammer. Bevoksning: 1983: Græs
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde MuseumFortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Langhøj

Som navnet antyder, er langhøje aflange gravhøje med et rektangulært grundplan. De første langhøje blev opført allerede i den første periode af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.) og havde ligheder med de gravformer, som også anvendtes i kystområderne ved Østersøen og i området ud mod Atlanterhavet. Arkæologiske undersøgelser viser, at der over store geografiske områder har været udført ensartede ritualer ved langhøjene. Læs videre her.

Dysse

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Jættestue

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links