oversigt set fra langhøj fra SØ
.
oversigt, set fra syd
.

Faktaboks

Kommune
Kalundborg Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
332244
Sted- og lokalitetsnummer
030210-11
Anlæg
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.)

Original fredningstekst

Fælles kort for 3322-42, 43, 44. Tingl.: 11/7 1889, skænket til fredning af kammerherre, greve E. Molkte til Nørager; fredningen tiltrådt af fæsteren, gårdmand Rasmus Jensen. Ved overgang til nyt fæste vil der om hvert af de fritstående gravkamre blive udlagt et areal af 6 fod til alle sider. Dipl. Afmærkn.: MP 1894, ved godsforvalter Berthelsen. Anseelig langdysse, 100 x 8 x 2 m. Dækstenene af 2 kamre ses og et hul efter et 3. Randsten: SØ 6, SV 57, NØ 64. I nordvestenden et lille, af mindre sten bygget kammer 3 x 2 m med åbning mod NV.

Undersøgelseshistorie

1889
Museal besigtigelse - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1889
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1892
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidTæt ved forannævnte Mindesmærke ligger en anselig og velbevaret Langdysse, 312' lang i Retn. NV-SØ, 27' bred og 2-4' høi. Den indeslutter to Gravkamre, hvis Dækstene ses fritliggende, men som forøvrigt ere skjulte i Jordhøien. Den ene af disse to Dæksten er 9', den anden 9 1/4' lang. 55' fra det nordvestligste af de to Kamre findes i nordlig Retn. et større, firkantet Hul, der maaske kan være et Minde om et tredie, nu forsvundet Kammer Af Randsten findes for den sv. Side 62 (de 17 mere eller mindre udfaldne), for den nø. Side 74 (de 41 hældende eller udfaldne), for den nv. Ende 1 (væltet) og for den sø. Ende 3 (de to væltede), for denne Ende ere Randstenene størst, ca. 6' høie. Tegning A.P.Madsen, 1889. Bevoksning: 1984: Græs og Løvkrat
1940
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidAnselig Langdysse, 100 x 8 m., 2 m. høj. Dækstenene af 2 Kamre ses og et Hul efter et 3. Randsten: SØ. 6, SV. 57, NØ. 64. I Nordvestenden et lille af mindre Sten bygget Kammer, 3 x 2 m., med Aabning mod NV.
1940
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1984
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
1984
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorLangdysse. Den måler ca 2x100x8 m (højrest mod SØ, hvor terrænet er lavest), retning NV-SØ. God pløjeafstand. 3 kamre oprindelig. Dæksten ca 0,6 m op over højen. Mod N: En lavning ca 3x2 m i højens retning, ca 0,5 m dybt. Midt: Der ses en stor aflang dæksten i højens retning. Mod S: En lidt mindre aflang dæksten i højens retning. Der ses en del randsten. Mod SØ 6, SV 40, NV 3, NØ 59, flere udvæltede, ret tilgroede. I NV er en nærmest rampeformet stensat indgravning, antageligt sekundært nyere anlæg, mål ca 3x2 m til ca 0,5 m dybt, ret tilgroet. Der ser ikke ud til at være fjernet randsten, snarere tilgroede. Dyssen er tilgroet med græs og enkelte buske, især mod SØ. Den ligger på skråning, ned mod moseområde mod SV, helt ud til landevejen mod SSV. Nær andre dysser. Ejer: . ** Seværdighedsforklaring ** Stor langdysse m/rest af 3 kamre. På skråning ned mod moseområde. Bevoksning: 1984: Græs og Løvkrat
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde MuseumFortidsmindet blev fundet som beskrevet. Seværdig mere end 100 m. lang langdysse.
2014
Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde Museum

Langhøj

Som navnet antyder, er langhøje aflange gravhøje med et rektangulært grundplan. De første langhøje blev opført allerede i den første periode af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.) og havde ligheder med de gravformer, som også anvendtes i kystområderne ved Østersøen og i området ud mod Atlanterhavet. Arkæologiske undersøgelser viser, at der over store geografiske områder har været udført ensartede ritualer ved langhøjene. Læs videre her.

Dysse

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Jættestue

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links