3748 oversigt set mod Ø
.

Faktaboks

Kommune
Holstebro Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
2006141
Sted- og lokalitetsnummer
180209-52
Anlæg
Langhøj, Stenalder (dateret 250000 f.Kr. - 1701 f.Kr.); Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3300 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Gravgenstand, Stenalder (dateret 3300 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Gravgenstand, Stenalder (dateret 3000 f.Kr. - 2801 f.Kr.)

Original fredningstekst

Ejerlav: Mølgård Øster og Hjelm heder m.m. Rest af jættestue. Høj ca. 20 m (N-S) - 5,5 m (Ø-V) x 1,60 m (fra N) - 0,95 m (fra Ø). Konturer i S og N udflydende. Brat afpløjet i V, siden i Ø stejl. Cirkulært hul i midten 3 m i diam., 1 m dybt. Heri ses mod V to sten på høj- kant, der mødes under en stump vinkel. Den sydlige sten er foroven 0,77 m bred, 0,20 m tyk, jordfri højde 0,55 m. Den nordlige sten er foroven 1,00 m bred, 0,45 m tyk, jordfri højde 0,40 m. Ø for den nordlige halvdel af sidst- nævnte ligger en væltet sidesten, bredde 1,10 m, højde 0,85 m, jordfri tyk- kelse 0,35 m. Lyng- og græsklædt med 1 række gran (i skel) henover Ø-fod. - Dyrkningsgrænse 1,20 m fra den mod højmidten vendte side af den største af de to sten i V.

Undersøgelseshistorie

1901
Dyrkning/land- og skovbrug - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1901
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1901
Graveaktivitet (ikke antikvarisk) - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1939
Privat udgravning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1945
Genstand givet til museum - Holstebro Museum
1945
Privat besigtigelse - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1945
Privat udgravning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1947
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1965
Privat opsamling - Holstebro Museum
1965
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1965
Tinglysning - Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
1993
Privat opsamling - Holstebro Museum
1993
Genstand givet til museum - Holstebro Museum
1999
Institutionssag uden journaldata - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1999
Institutionssag uden journaldata - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Holstebro Museum

Langhøj

Som navnet antyder, er langhøje aflange gravhøje med et rektangulært grundplan. De første langhøje blev opført allerede i den første periode af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.) og havde ligheder med de gravformer, som også anvendtes i kystområderne ved Østersøen og i området ud mod Atlanterhavet. Arkæologiske undersøgelser viser, at der over store geografiske områder har været udført ensartede ritualer ved langhøjene. Læs videre her.

Dysse

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Jættestue

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Gravgenstand

En gravgenstand er en arkæologisk genstand, der er fundet i en grav, såsom jordfæstegrav, rundhøj, langhøj eller stendysse/jættestue. Ved arkæologiske undersøgelser eller restaureringer findes ofte genstande, som de døde har fået med sig i graven. Det kan eksempelvis være lerkar, flintdolke, bronzesværd, dragtsmykker, seletøj til heste, pilgrimsmærker mv. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links