væltet sten i østlige langside
.
langdyssen set fra SØ
.
oversigt, set fra NØ
.

Faktaboks

Kommune
Slagelse Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
372133
Sted- og lokalitetsnummer
040301-20
Anlæg
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.)

Original fredningstekst

Tingl.: 26/10 1916, godsejerinde frøken H. Qvistgaard til Jægerhus. Afmærkn.: MS 1926, insp. H. Kjær. Langdysse 12 x 6 x 0,5 m. Randsten: N 5 (2 v.), Ø 6 v., S 3 v., V 9 (3 v.). Intet kammer. Træbevokset i skov.

Undersøgelseshistorie

1892
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid"Apager" Skov. Langdysse. Længderetning Sydsydvest-Nordnordøst. 40' lang, 20' bred, Jordfyldens Højde 1'-2'. Randstenene rage indtil 3' op af Jorden. Nordenden 3 staaende, 2 faldne, Østsiden 6 faldne, Sydenden 3 faldne, Vestsiden 6 staaende, 3 faldne Randsten. - I Midten en Fordybning i Jorden, Rest af det udgravede Gravkammer, hvis Sten synes helt fjærnede. Bevoksning: 1984: Løvtræer
1940
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidLangdysse, 12 m. l., 6 m. br., 0.5 m. h. Randsten: Mod N. 5 ( 2 væltede), mod Ø. 6 ( v.), mod S. 3 ( v.), mod V. 9 (3 v.). Intet Kammer. Træbevokset i Skov.
1940
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1984
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorLangdysse, 1 x 14 x 7 m. Den måler ca. 0,5 x 14 x 7 m (12 x 6 indenfor randsten), orienteret N-S. Randsten N 5, Ø 6, S 3, V 9. Fra ca. midt på til 1/2 mod N en fordybning, mål ca. 2 x 2 x 0,3 m dyb med åbning mod Ø - antagelig fra plyndret kiste. Stenene rager ca. 0,5 m op over højen. Bevokset med gamle bøge i ældre bøgeskov med græs og småbøge under. Der fører en ældre tilgroet skovvej tæt forbi anlægget mod NØ,ca. 25 m fra skovvej og 220 m fra landevej. ** Seværdighedsforklaring ** Mindre langdysse i ældre bøgeskov. Bevoksning: 1984: Løvtræer
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde MuseumFortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Langhøj

Som navnet antyder, er langhøje aflange gravhøje med et rektangulært grundplan. De første langhøje blev opført allerede i den første periode af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.) og havde ligheder med de gravformer, som også anvendtes i kystområderne ved Østersøen og i området ud mod Atlanterhavet. Arkæologiske undersøgelser viser, at der over store geografiske områder har været udført ensartede ritualer ved langhøjene. Læs videre her.

Dysse

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Jættestue

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links