højen set fra NNØ
.
oversigt, set fra syd
.
højen set fra syd
.

Faktaboks

Kommune
Slagelse Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
372130
Sted- og lokalitetsnummer
040301-22
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.); Sømærke, Nyere tid (dateret 1661 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Høj, Troldhøj, 3 x 28 m. Lidt forgravet langs kanten, lil- le hul i toppen. På højen er rejst et sømærke. Kratbevokset i ager.

Undersøgelseshistorie

1892
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidKratbevoxet Høj paa Toppen af høj naturlig Bakke, "Troldehøj". En Del forstyrret ved Afgravning. Skønnes at have været c.7-10' høj, 50-60' bred. Bevoksning: 1984: Løvkrat og Løvtræer
1940
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, "Troldhøj", 3 x 28 m. Lidt forgravet langs Kanten, lille Hul i Toppen. Paa Højen er rejst et Sømærke. Kratbevokset i Ager.
1940
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1984
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorTroldhøj / Troldehøj. Den måler ca. 3,5 x 28 x 28 m og er nogenlunde jævnt rundet og hvælvet med tegn på ældre kreaturgræsning. Toppen er forholdsvis lille og ret flad. Øverst i højsiden mod S er en mindre tilgroet sænkning, mål ca. 1,5 x 1,5 x 0,2 m. Højsiden mod V-SV er mere uregelmæssig. Ret tæt tilvokset af kratlignende træer og buske, græs derunder. Intet sømærke mere. Den ligger ca. 125 m fra privat grusvej og 800 m fra landevej, ret højt i et åbent landskab, nær kysten. Strandengen mod V er "beskyttet" af et længere stengærde - specielt anlæg ? - burde studeres nærmere. Kunne ved pleje blive ***. ** Seværdighedsforklaring ** Stor høj, nær kysten. Bevoksning: 1984: Løvkrat og Løvtræer
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde Museum
2017
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde Museum

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links