rundhøjen SØ for langhøjen, set fra vest
.
langhøjen, set fra dens NV-lige ende
.
oversigt, set fra syd
.

Faktaboks

Kommune
Ringsted Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
342434
Sted- og lokalitetsnummer
040105-9
Anlæg
Langhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 501 f.Kr.); Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Langhøj 0,8 x 9 x 24 m (NV-SØ). En enkelt randsten ses i langhøjens østre hjørne. 3 m S for denne langhøj findes en rund høj 0,5 x 8 m, muligvis tidligere sammenhængende med langhøjen. Græsgroet med ringe træbevoksning. I skov.

Undersøgelseshistorie

1877
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidNr.7. Langhøi, aflang firkantet med afrundede Hjørner, 75' lang 30' bred, til den ene Side 3-4', til den anden 4-5' høi, Længderetning omtrent Nord til Vest- Syd til Øst. Kun 1 Sten synlig som ligger omstyrtet ved Høiens Nord-Ende. 10' sydlig for Langhøien findes en rundet Høi, 27' i Tværmaal og af samme Høide som Langhøien. Denne Høi har sandsynligvis oprindelig hørt til Langhøien og er bleven afskaaren fra denne ved en Gravning. Bevoksning: 1983: Løvtræer
1940
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidLanghøj, 0.8 x 9 x 24 m. (NV-SØ), en enkelt Randsten ses i Langhøjens østre Hjørne., 3 m. syd for denne Langhøj findes en rund Høj 0.5 x 8 m., muligvis tidligere sammenhængende med Langhøjen. Græsgroet med ringe Træbevoksning. I Skov.
1940
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1983
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorLanghøj. Højen måler ca. 0,8 x 24 x 9 m i NV-SØ'lig retning. Mod NV er der væltet et større træ, og i rodnettet var flere sten, og der lå en randsten ? mod NØ-hjørnet. Ca. 3 m S for denne en rund høj, mål ca. 0,5 x 8 x 8 m, kan høre til langhøjen, afskåret af hulvej ? eller seperat høj. Højen ligger ca. 4 m fra skovvej, ca. 250 m fra offentlig vej, nær skovbryn og Gyrstinge sø, samt andre dysser. Bevoksning hindrer tildels videre udsyn. ** Seværdighedsforklaring ** Langhøj i skovbryn ved Gyrstinge sø, nær andre anlæg. Bevoksning: 1983: Løvtræer
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde MuseumFortidsmindet blev fundet som beskrevet. Pleje bør foretages ved fortidsmindet. Små selvsåede løvtræer samt store træer dækker langhøjen.
2018
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde Museum

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Langhøj

Som navnet antyder, er langhøje aflange gravhøje med et rektangulært grundplan. De første langhøje blev opført allerede i den første periode af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.) og havde ligheder med de gravformer, som også anvendtes i kystområderne ved Østersøen og i området ud mod Atlanterhavet. Arkæologiske undersøgelser viser, at der over store geografiske områder har været udført ensartede ritualer ved langhøjene. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links