kammer, set fra NV
.
oversigt, set fra syd
.
XIb
.

Faktaboks

Kommune
Ringsted Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
342436
Sted- og lokalitetsnummer
040105-7
Anlæg
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.)

Original fredningstekst

Runddysse 0,7 x 9 m. Aflangt kammer i N-S dannet af 2 sten i hver langside og 1 mod N. 4 randsten mellem V og NV. Disse randsten usædvanlig små.

Undersøgelseshistorie

1877
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidNr.6. Aflang Gravkiste uden Dæksten, Længderetning omtrent Nord Syd, oprindelig 2 Sidesten i hver Langside, 1 mangler nu, 1 er afsprængt, 1 Endesten mod Nord, Kisten er nu aaben mod Syd. Den omgivende omtrent 2' høie Jord- og Sten-Høi, 25' i Tværmaal dækker Kistens Sten til 1-2' fra Overkanten, ved Høiens Fod sees 2 Sten, som maa opfattes som Randsten. Kisten er sandsynligvis udgravet. Bevoksning: 1983: Græs, Løvkrat og Løvtræer
1877
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1940
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidRunddysse, 0.7 x 9 m. Aflangt Kammer i N - S, dannet af 2 Sten i hver Langside og 1 mod Nord. 4 Randsten mellem V og NV, disse Randsten usædvanlig smaa.
1940
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1983
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorRunddysse, 0,9 x 9 m. Højen måler ca. 0,7 x 9 x 9 m med 3 mindre (ikke 4) randsten mod NV, i midten et aflangt kammer, mål ca. 2 x 0,5 m i N-S- lig retning, med sten der rager ca. 0,2 m op over højen. Der ligger lidt grene, kvas og andet affald på højen. Der er en parkeringsplads med grus ca. 3 m fra højfod. Højen ligger i udkanten af skoven, nær kildevæld ved skrænt ned mod Gyrstinge sø. Der er offentlig vej til parkeringspladsen. Parkeringspladsen burde afgrænses ved højen, da bilerne ellers kan køre op ad den uanseelige høj. ** Seværdighedsforklaring ** Mindre runddysse, nær andre, ved Gyrstinge sø. Bevoksning: 1983: Græs, Løvkrat og Løvtræer
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde MuseumFortidsmindet blev fundet som beskrevet. Pleje bør foretages ved fortidsmindet. Skilt ved/til for fortidsmindet er slidt
2018
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde Museum

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Dysse

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Jættestue

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links