oversigt, set fra ØSØ
.
oversigt, set fra nord
.
oversigt, set fra SV
.

Faktaboks

Kommune
Ringsted Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
342442
Sted- og lokalitetsnummer
040105-11
Anlæg
Langhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 501 f.Kr.); Stenbygget grav, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 501 f.Kr.)

Original fredningstekst

Aflang høj N-S 1 x 10 x 15 m. Ransten: N 4, Ø 7, S 2, V 6. Noget afgravet mod NV. Måske ikke-udgravet kammer. Græsgro- et med en enkelt bøg i skov.

Undersøgelseshistorie

1877
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidNr.3. Aflang, firkantet Jordhøi, 40' lang, 20' bred, omtrent 4' høi, med Længderetning: Nord-Syd, omsat med 3-4 Fod høie Sten. Mod Nord findes 2 staaende, 1 liggende Randsten, mod Øst 3 staaende, 1 halvt omstyrtet, 4 liggende, mod Syd 2 staaende, mod Vest 6 staaende. Høien er noget afgravet i det nordvestre Hjørne og i Midten, men Kisten synes ikke at være udgravet. I løbet af de sidste 10 Aar er der borttaget Randsten og Fyld fra Høien. Bevoksning: 1983: Løvkrat og Løvtræer
1940
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidAflang Høj (N-S) 1 x 10 x 15 m. Randsten: N . 4, Ø. 7, S. 2, V. 6. Noget afgravet mod NV. Maaske ikke-udgravet Kammer. Græsgroet med en enkelt Bøg. I Skov.
1940
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1983
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorLangdysse. Dyssen måler 1 x 15 x 10 m, i N-S'lig retning. Randsten N 4, Ø 7, S 2, V 6 med mål ca. 12 x 7 m, rager ca. 0,5 m op over højside, højfod udenfor. Forholdsvis jævn høj - lidt afgravet mod NV. I midten et mindre aflangt kammer i N-S'lig retning, indvendige mål ca. 0,8 m l. (endesten indvæltede ?) x 0,5 m bred. Ingen dæksten. I kamret ses skovmuld, blade og flintstykker. Flere randsten er væltede. Den er ret tilgroet med hindbærkrat og ligger ret højt i terræn ved bakkehæld ned mod lavning mod Ø, i blandet løvskov, ca. 30 m fra skovvej. Ville ved pleje blive ***. Omtrent 500 m til offentlig vej. ** Seværdighedsforklaring ** Ret velbevaret, men tilgroet langdysse nær skovvej. Bevoksning: 1983: Løvkrat og Løvtræer
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde MuseumPleje bør foretages ved fortidsmindet. Hindbærkrat dækker hele højen. Der ses ingen sten i/ved kammeret.
2018
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde Museum

Langhøj

Som navnet antyder, er langhøje aflange gravhøje med et rektangulært grundplan. De første langhøje blev opført allerede i den første periode af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.) og havde ligheder med de gravformer, som også anvendtes i kystområderne ved Østersøen og i området ud mod Atlanterhavet. Arkæologiske undersøgelser viser, at der over store geografiske områder har været udført ensartede ritualer ved langhøjene. Læs videre her.

Stenbygget grav

Stenbyggede grave kendes fra alle oldtidens perioder, hvor de første blev opført, umiddelbart efter at indbyggerne gik fra at være jægere og samlere til at opdyrke jorden og holde husdyr. Navnlig de ældste stenbyggede grave, stendysserne og jættestuerne, fra yngre stenalder (ca. 4000-1700 f.v.t.) er karakteristiske i landskabet på grund af anvendelsen af tonstunge sten i konstruktionen, men stengravene findes i mange forskellige typer og variationer. Stenbyggede grave var også et udbredt fænomen i bronzealderen og jernalderen (ca. 1700 f.v.t.-1050 e.v.t.). Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links