Faktaboks

Kommune
Sorø Kommune
Fredningsstatus
Aflyst og slettet
Fredningsnummer
342433
Sted- og lokalitetsnummer
040102-7
Anlæg
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.)

Original fredningstekst

Vrag af tidligere langdysse. Spredt ligger 7 større sten, hvoraf de 6 antagelig tidligere randsten, den syvende vel overligger. Ingen af kamrene bevaret. C-højen registreret sløjfet 5/11 1985 SVH.

Undersøgelseshistorie

1877
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidNr.6. Nordvest for Gaarden findes Levninger af en noget beskadiget Langdysse, 30' lang, 20' bred, Længderetning: Nordnordøst Sydsydvest. Af Randstenene er følgende bevarede: mod Nord 1 staaende, 2 omstyrtede, mod Øst 3 staaende, 2 omstyrtede, mod Syd 3 omstyrtede, mod Vest 2 omstyrtede. Indenfor Randstenene findes en Jordhøi omtrent 2 Fod høi. Af de 2 Gravkister, omtrent 10' fra Langdyssens Ender, findes ialt kun 2 Sidesten og 1 afvæltet Overligger bevarede.
1882
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidEn Langdysse.
1940
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidVrag af tidligere Langdysse. Spredt ligger 7 større Sten, hvoraf de 6 antagelig tidligere Randsten, den syvende vel Overligger. Ingen af Kamrene bevaret.
1986
Museal besigtigelse - Fredningsstyrelsens FortidsmindeforvaltningMeget lidt tilbage, ikke længere omfattet af naturfredningsloven.
1986
Aflysning - Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
2008
Afventer oplysninger - Det Kulturhistoriske CentralregisterFFM_AFLYS,S

Langhøj

Som navnet antyder, er langhøje aflange gravhøje med et rektangulært grundplan. De første langhøje blev opført allerede i den første periode af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.) og havde ligheder med de gravformer, som også anvendtes i kystområderne ved Østersøen og i området ud mod Atlanterhavet. Arkæologiske undersøgelser viser, at der over store geografiske områder har været udført ensartede ritualer ved langhøjene. Læs videre her.

Dysse

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Jættestue

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links