langdyssen set fra NØ
.
langdyssen set fra SSV
.
oversigt, set fra SØ
.

Faktaboks

Kommune
Ringsted Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
34258
Sted- og lokalitetsnummer
040201-6
Anlæg
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.)

Original fredningstekst

Tingl.: 3/6 1925 Gdr. A. Chr. Jensen, Tinghøjgaard Dipl. lydende på gårdejerens og hans søns Jens Jensens navne Afmærkn.: MS, 1925 H. Kjær Langdysse "Tinghøj", 1,4 x 13 x 23 m. Randsten: NØ: 15, NV: 4, SV: 10. Sydligt i højen ses rester af et kammer, nemlig den NØ-langside dannet af 1 sten og den NV-kortside, ligeledes dan- net af en sten. Et nordligt beliggende kammer skulle efter tidligere opgivelse være til stede, men sås ikke nu. Måske tilgroet. Bevokset med græs og et enkelt træ.

Undersøgelseshistorie

1883
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidMod S. en Langdysse 76' l. NNV-SSØ. 26' br. 27' fra den ssø. Ende har været et raktangulairt Gravkammer i samme Retn. som Dyssen, kun den ene Sidesten 6'6" l., der er mærkelig smal 6"-8" og derfor synes udflakt, samt den ligesaa høje Endesten mod NNV., staar tilbage. Af Randstenene staa 14 mod ØNØ. 3 for den nordre Ende, 10 mod VSV, 1 for den søndre Ende ved østre Hjørne, det S.V. Hjørne af Langdyssen er afskaaret, saa at den V.S.V. side kun maaler 55'. Jordhøjen Skraaner et Par Alen udenfor Randstenene. Bevoksning: 1983: Græs og Løvtræer
1884
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1940
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidLangdysse, "Tinghøj", 1,4 x 13 x 23 m. Randsten: NØ.15, NV.4, SV.10, Sydligt i Højen ses Rester af et Kammer, nemlig den NØ. Langside dannet 1 Sten og den NV. Kortside ligeledes dannet af 1 Sten. Et nordligt beliggende Kammer skulde efter tidligere Opgivelse være til Stede, men saas ikke nu. Maaske tilgroet. Bevokset med Græs og et enkelt Træ. I Ager.
1940
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1983
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorTinghøj. Langdysse, mål ca. 1,4 x 23 x 13 m i NV-SØ'lig retning. Randsten NØ 15, NV 4, SV 10 og 1 nedenfor muligvis nedvæltet sten, ret store sten. Omtrent 1/3 fra højens sydende er et kammer parallelt med højretningen. Der findes en aflang smal sten mod NØ og en tilsvarende kort mod NV. Højoverfladen svagt ujævn - intet synligt N-kammer. Den ligger på skråning i et åbent landskab, dellvist omgivet af huse, på mark ca. 20 m fra offentlig vej. Der var pløjet tæt på højens randsten, så der var åben brink, særligt mod S. Et større løvtræ ved kamret. Gav besked på Tinghøjgård om fremover at pløje ca. 1/2 m fra højfod. Intet skur i nærheden. ** Seværdighedsforklaring ** Velbevaret langdysse med store randsten, i åbent landskab. Bevoksning: 1983: Græs og Løvtræer
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde Museum
2018
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde Museum

Langhøj

Som navnet antyder, er langhøje aflange gravhøje med et rektangulært grundplan. De første langhøje blev opført allerede i den første periode af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.) og havde ligheder med de gravformer, som også anvendtes i kystområderne ved Østersøen og i området ud mod Atlanterhavet. Arkæologiske undersøgelser viser, at der over store geografiske områder har været udført ensartede ritualer ved langhøjene. Læs videre her.

Dysse

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Jættestue

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links