4691 - oversigt
.

Faktaboks

Kommune
Ringsted Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
34259
Sted- og lokalitetsnummer
040201-7
Anlæg
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.)

Original fredningstekst

Tingl.: 13/11 - 1941 parc. Henning Christensen Dyssekammer i høj. 0,7 x 7 x 11 m. Kammeret sammenfaldet. 4 bæ- resten, de 3 væltede. Som følge af de væltede SØ-bæresten er overliggerens SØ-ende sunket noget ned til denne side. Kamret gør indtryk af opr. at have været femkantet(?) i hvert fald næp- pe rektangulært. Bevokset med græs og buske.

Undersøgelseshistorie

1883
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidN. paa Lodden et sammenfaldet Gravkammer af femsidet Grundform - som det synes. Af de tre tilbageværende Sidestene er kun den ene staaende. Den kolossale fladagtige Dæksten vender Længderetningen i NV-SØ. Bevoksning: 1983: Græs, Løvkrat og Løvtræer
1940
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidDyssekammer i Høj, 0.7 x 7 x 11 m. Kamret sammenfaldet. 4 Bæresten, de 3 væltede. Som Følge af de væltede SØ.Bæresten er Overliggerens SØ.Ende sunket noget ned til denne Side. Kamret gør Indtryk af oprindelig at have været femkantet (?), i hvert Fald næppe rektangulært. - Bevokset med Græs og Buske.
1940
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1983
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorDysse, 1,7 x 11 x 7 m. Dyssekammer i langhøj, mål ca. 0,7 x 11 x 7 m, overliggeren rager ca. 1 m op over højen. Kamret består af 4 bæresten, hvor den nordlige står oprejst - de øvrige hælder mere eller mindre, stor overligger, der hælder mod S-SØ, åbning mod Ø. Højretning Ø-V'lig. Der er smidt lidt affald og marksten i kammer og på højside især mod S, bad ejer om at få det fjernet efter høst og give besked herom til forpagter. Ejer fortalte, at han tidligere havde fjernet sten nær højen (lang tid siden). Ca. 300 m til offentlig vej. Ejeroplysninger på berejserblanket. Bevoksning: 1983: Græs, Løvkrat og Løvtræer
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde Museum
2013
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde Museum

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Dysse

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Jættestue

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links