Det nuværende Lerbæk er et langstrakt bindingsværkshus opført i slutningen af 1600-tallet. Under tagskægget på det halvvalmede teglhængte hus ses fint profilerede bindingsværkknægte. Når den hvidpudsede bygning i dag fremstår mere sammensat, end den reelt er, skyldes det ombygninger i 1800-tallet. Omkring år 1800 blev husets midterparti forhøjet med en etage og forsynet med et stejlt, rødt sadeltag – og uregelmæssigt placerede vinduer på havesiden. Senere i 1800-tallet er tilføjet et lidt pudsigt, forholdsvis smalt indgangsparti i noget, der må betegnes som tillempet schweizerstil.

Videre læsning

Læs mere om Herregårde og voldsteder i Frederikshavn Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Herregårde og voldsteder