Klassetime på Lundtofte Skole ca. 1930, hvor skoleinspektør H.A. Jørgensen underviser i regning.
.

Landsbyen Lundtofte blev mellem 1830 og 1910 udbygget med landhuse med to eller flere boliger, der blev opført til arbejdere på fabrikkerne ved Mølleå. Lundtofte fik skole i 1872, og den blev udvidet i hhv. 1904 og 1927. Lundtoftes jorder nærmest Jægersborg Dyrehave blev udstykket til husmandssteder fra 1880’erne, og de fleste blev drevet som gartnerier. Sammen med et begyndende villabyggeri dannede de bebyggelsen Hjortekær.

I 1930 købte Københavns Kommune den ubebyggede landbrugsjord øst for Lundtoftevej for senere at opføre alment boligbyggeri. Fra 1947 opførte det lokale almene boligselskab Samvirke Lundtofteparken lige syd for landsbyen. I Hjortekær opførte AAB elementhuse i Bjælkevangen i 1948, og nær Brede opførtes fra 1950 flere rækkehuskvarterer.

Øst for Helsingørmotorvejen og over for DTU i Hjortekær findes et af de første danske eksempler på præfabrikeret elementbyggeri. Det består af 133 huse og 64 dobbelthuse og er opført i 1948. Elementhusene er tegnet for AAB af Jørgen Bo og Knud Hallberg med C.Th. Sørensen som landskabsarkitekt, og byggeriet udmærker sig ved sine horisontale linjer, som tegner sig smukt i den frodige beplantning.

I henhold til kommuneplanen fra 1949 blev der udlagt erhvervsområder nær Mølleå og Nymøllevej; her anlagdes bl.a. Schous Fabrikker fra 1935 samt Otto Nielsen Emballage og Dansk Knivfabrik, Lundtofte, begge i 1947. Syd for Lundtofteparken etableredes Maskinfabrikken Atlas i 1950 og Hempel Skibsfarvefabrik i 1970.

Syd for Lundtofte blev opførelsen af Danmarks Tekniske Højskole (nu Danmarks Tekniske Universitet, DTU) påbegyndt i 1960.

Hjortekær blev udbygget med store boligområder, Eremitageparken (1969‑70) og Rævehøjparken (1980‑81), og gartnerierne blev til villakvarterer.

Erhvervsområdet ved Mølleå blev nu benyttet til hovedkvarter for virksomheder, der udviklede teknologi. Haldor Topsøe A/S overtog Schous Fabrikker i Ravnholm i 1973, og 1970‑76 opførte IBM store kontorbygninger øst herfor; nye bygninger fulgte 1990‑91.

Videre læsning

Læs mere om Lundtofte

Læs også om

Se alle artikler om Byhistorie