På dette postkort fra begyndelsen af 1900-tallet ser man Jørgen Andersens købmandsforretning på Stationsvej i Måløv. Forretningen, kaldet JA, åbnede i 1907, hvor der som følge af Frederikssundbanens åbning i 1879 var kommet økonomisk fremdrift i byen. Købmandsforretningen fortsatte i familiens eje, og der skete løbende udvidelser. I 1965 blev købmandsforretningen omformet til et supermarked.
.
Maaløv Fællesmejeri blev opført på Måløv Hovedgade i 1912 med en 17 m høj skorsten. Mælken til mejeriet blev leveret af ca. 58 gårde fra det omkringliggende område. Året efter begyndte mejeriet at levere størstedelen af deres mælk til det københavnske mejeri Enigheden, der var grundlagt i 1897 som en del af arbejderkooperationen. Siden 1974 har Måløv Bibliotek (i dag: Kulturhus Måløv) haft til huse i mejeriets tidligere bygninger, der her er fotograferet 1910‑15.
.

I 1850 var Måløv en lille landsby samlet omkring middelalderkirken. Landbrug og tørveproduktion var hovederhvervet. Ved Frederikssundbanens indvielse i 1879 med station i Måløv begyndte byen en udvidelse mod syd mellem Frederikssundsvej og banen.

I perioden 1921‑50 steg indbyggertallet støt fra 385 til 945 indbyggere, og herefter var der en markant stigning til 3.168 i 1970. I 1930 levede 76 af landbrug; i 1981 var det faldet til 27. Der var til gengæld sket en stigning i antallet af folk beskæftiget inden for håndværk, industri, handel og transport. I 1921 fik Måløv rutebilforbindelse til Roskilde, og senere fulgte ruter til Brønshøj og Ganløse. Måløv havde desuden en losseplads for renovation fra København. Under arbejdsløshedsperioden i 1930’erne opførte man småhuskolonien Måløvhøj, hvor 50 arbejdsløse københavnere skulle flyttes til sognet og gøres selvforsynende, men projektet blev kortvarigt. Skolen fra 1920 blev udvidet i både 1943 og 1958.

Måløv tiltrak også virksomheder, som først Cheminova, siden Novo Nordisk og Origio. I år 2000 åbnede Kildedal S-togsstation på en bar mark i det vestlige Måløv; området omkring stationen blev udlagt til erhvervsområde med højt og tæt byggeri, kontorbygninger m.m. Udbygningen har dog været mere begrænset end oprindelig tænkt.

Videre læsning

Læs mere om Måløv

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Byhistorie